• Haije Bergstra

Filosofisch café: 'Superieur wit denken moet op de schop'

WOUDENBERG Janneke Stegeman hield in protestantse gemeente De Voorhof een lezing over de veranderende Nederlandse identiteit. Ze is geen onbekende in Woudenberg. Haar wieg stond er en ze groeide er op.

Volgens Stegeman zit Nederland in een identiteitscrisis, die merkbaar is door de discussie rond racisme en het het koloniale verleden. Deze traditie heeft diepe christelijke wortels. Ze noemde een aantal voorbeelden. Het bijbelse verhaal van Noach en zijn zoon Cham heeft er in het verleden een basis voor gelegd. Maarten Luther sprak zich na de reformatie uit tegen joden en moslims.

ECONOMISCH BELANG Nederland stond bekend om zijn tolerantie, maar deze instelling had vaak te maken met een economisch belang. Over onze tijd, waar mensen van verschillende culturen samenkomen, zei Stegeman dat we moeten leren samenleven. ,,Dat kost pijn, maar het is nodig om te veranderen, verder te komen en te groeien.´´ Ze wees op de weer oplaaiende discussie rond zwarte Piet, die de gemoederen nog steeds bezig houdt. ,,Het is geen makkelijk en mooi verhaal, maar wel de eerlijke realiteit.´´

RESPONS Al voor de pauze kwamen er reacties uit de zaal. Terwijl Stegeman in haar inleiding sprak over de identiteit van de 'witte' Nederlander binnen de grote variëteit aan culturen, lag de nadruk in de vragen en reacties in eerste instantie op de plaats van moslims in de samenleving.

Tijdens de avond werd door een aantal aanwezigen gewezen op mogelijke gevaren van de islam. Stegeman bracht daar tegenin dat zij goede vrienden heeft die moslim zijn en dat onze houding niet bepaald moet worden door ontsporingen. Anderen wezen op tolerantie en openheid voor andere culturen. Er werd gepleit voor een nieuwe impuls van het feminisme. ,,Het superieure witte denken moet op de schop, ook binnen de theologie", aldus Stegeman. ,,Samen moeten we door het proces. Een café als dit is daarom noodzakelijk."