• 2012-07-27 13:31:43 DE MORTEL - Vleeskuikens scharrelen rond in hun stal. Bij een pluimveebedrijf worden in zes stallen in totaal 183.000 kuikens gehouden. Na ruim zes weken zijn de kippen 2,5 kilo en klaar voor de slacht. ANP MARCEL VAN HOORN

    Marcel van Hoorn

'Fijnstof pluimveesector groot gezondheidsrisico'

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG De toename van fijnstof door uitstoot van de pluimveesector leidt onder meer in de regio Scherpenzeel en Barneveld tot een zorgwekkend gezondheidsrisico. Dat stelt de Regio FoodValley, die hierover alarm slaat. Gemiddeld genomen zorgt de luchtverontreiniging bij inwoners in deze gemeenten voor een afname van al snel ruim driehonderd levensdagen. De waarschuwing geldt niet expliciet voor Woudenberg omdat deze gemeente in de provincie Utrecht ligt. Maar ook in Woudenberg is een hoge concentratie aan pluimveebedrijven aanwezig.

FIJNSTOFPEIEKEN De regio, een samenwerkingsverband van in totaal acht gemeenten, heeft dit onderwerp onlangs aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Te hoge concentraties fijnstof kunnen volgens de regio leiden tot tal van gezondheidsklachten, zoals longziekten, longontsteking, maagdarminfecties en huidinfecties. Daar komt bij dat er nog te weinig over bekend is, stelden ambtenaren van Omgevingsdienst De Vallei namens Regio FoodValley begin februari in een presentatie hierover. Gemiddeld genomen wordt in de drie genoemde gemeenten een fijnstofgehalte van 22 microgram per kubieke meter gemeten, al zijn er ook pieken tot 32 microgram. Die concentratie ligt nog onder de Europese norm van 40 microgram, maar is volgens het samenwerkingsverband wel degelijk schadelijk voor de gezondheid. Vooral omdat bewoners van de drie gemeenten er structureel aan worden blootgesteld.

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT De regio roept daarom nu op om via regelgeving en een andere milieuaanpak deze situatie te verbeteren. Tot nu toe zou aanpak vooral gericht zijn op de rechten van de pluimveehouder en minder op het verlagen van uitstoot. Specifieke bestaande wetgeving op het gebied van milieubeheer en reductie van het aantal stallen volstaat niet, stelt de regio in de presentatie.

,,Het verbeteren van de luchtkwaliteit moet urgentie krijgen'', aldus de Regio FoodValley, die pleit voor een gezamenlijke aanpak met de intensieve pluimveehouderij, de keten en kennisinstellingen. Door gebruik te maken van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen volgens de Regio pluimveehouders verplicht worden nieuwe technieken in te voeren om daarmee uitstoot te verlagen. Het samenwerkingsverband noemt ook milieuvriendelijkere apparaten als mestdroogtunnels, warmtewisselaars en ionisatielampen.

REACTIE VOLGT Bij de gemeente Barneveld is het rapport bekend, laat woordvoerder Bertil Rebel weten. ,,Het heeft momenteel onze aandacht, binnenkort komen we hierover naar buiten met een reactie.'' Ook bij de gemeente Scherpenzeel is het rapport bekend, zegt woordvoerder Marije Bangma. ,,Inhoudelijk kan ik er momenteel verder nog niets over zeggen.''

De fractie van Democraten Scherpenzeel, die zich ,,geschokt´´ toont over de uitkomst, heeft meteen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Bij het vaststellen van een bestemmingsplan dient de gemeente zorg te dragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Heeft het college zicht op de omvang van de fijnstofproblematiek, specifiek voor de gemeente Scherpenzeel?´´

De fractie wil onder meer weten of het college een jaarlijkse rapportage gaat maken met betrekking tot de luchtkwaliteit in de gemeente. Ook vragen de Democraten zich af bij hoeveel puimveebedrijf de fijnstofnormen worden overtreden. ,,Welke acties onderneemt de gemeente Scherpenzeel om de luchtkwaliteit in onze gemeente te verbeteren?´´