• Fidelio
  • Fidelio

Fidelio huldigt jubilarissen

WOUDENBERG Het Woudenbergse harmoniegezelschap Fidelio heeft dinsdagavond twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Klarinettist Joost Zitzmann en hoorniste Truus Wolswinkel zijn beiden 40 jaar lid. Voorzitter Gert van Dijk speldde hen daarom de versierselen op die bij deze mijlpaal horen.

Zitzmann heeft zich in zijn Fideliocarrière overigens ook in diverse bestuursfuncties verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.