• Het 7e kunstwerk in de hal moet nog groeien met foto's van gemeenteleden

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Eén van de 6 werkstukken in de Voorhof.

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • Detail van de installatie Hoop en Toekomst van Nicole van der Schaaf in de Voorhof.

  Nicole van der Schaaf
 • De 6 werkstukken van Nicole van der Schaaf in de Voorhof.

  Hannie Lamberink-van de Veen
 • De 6 werkstukken van Nicole van der Schaaf in de Voorhof.

  Hannie Lamberink-van de Veen

Feest van de Geest: kunst rond ´levensadem´

HEUVELRUG Rond Pinksteren wordt voor de negende keer het evenement 'Feest van de Geest' gehouden in 15 kerkgebouwen in Woudenberg, Maarsbergen, Maarn, Doorn, Leersum, Amerongen en Driebergen. De combinatie kerk en kunst bleek een goed concept te zijn. Alle deelnemende kerken op de Utrechtse Heuvelrug zijn te herkennen aan rode billboards langs de weg, rode vlaggen en rode pijlposters in de buurt van de kerk. Rood is de kleur van Pinksteren. Enkele dichtbij gelegen deelnemende kerken zijn de Voorhof, de Ontmoetingskapel in Maarn, de St.Theresiakerk in Maarn en de Dorpskerk in Maarsbergen.

Hannie Lamberink-van de Veen

TWEEDE KEER De Voorhof aan de Nico Bergsteijnweg doet voor de tweede keer mee aan dit landelijke kerk- en kunstevenement, waarbij kunstenaars uitgenodigd worden mensen te inspireren met hun werk. Om de 2 jaar vindt 'Feest van de Geest' plaats. Dit jaar is het thema: 'Levensadem'. Er doen 16 kunstenaars uit de regio mee in 15 kerken. Zij hebben voor Feest van de Geest een nieuw kunstwerk gemaakt in een door hen uitgekozen kerkgebouw. Zij komen graag met bezoekers in gesprek over hun kunstwerk maar het kunstwerk stimuleert bezoekers ook onderling tot ontmoetingen. Op Hemelvaartsdag, 12 mei en 13 mei en het Pinksterweekend van 19 tot en met 21 mei zijn de kerken open van 13.00-17.00 uur. Tijdens eerste Pinksterdag op 20 mei spelen de kunstwerken een rol bij de viering. In elk kerkgebouw zijn nog enkele kunstwerken van dezelfde kunstenaar te bekijken. De opening van 'Feest van de Geest' vindt plaats op 9 mei in de Maartenskerk in Doorn met muziek, cabaret/theater van 'Ronduit Geestig', een visuele presentatie en enkele korte toespraken.

GELOOF IN CONCEPT Voor de Voorhof organiseren Alette van de Lagemaat, Gerda van 't Foort, Alice Bossema en de beide predikanten Pieter Koekkoek en Marten Jan Kooistra Feest van de Geest. Alette: ,,Ds. Dick Steenks heeft de Voorhofgemeente twee jaar geleden laten kennismaken met Feest voor de Geest. Hij had veel contacten en dat was gemakkelijk om iets te regelen, maar het is ook dit keer gelukt. Het thema wordt voor alle tien de regio's landelijk gekozen. In mei 2017 kregen we een brief van de regionale stuurgroep en besloten we het te doen. In september hadden we het eerste contact met de kunstenaars. Zij mogen de kerk kiezen waar ze willen exposeren. Als kerk heb je daar geen inspraak in. Zij geven drie voorkeuren aan en daarna wordt een indeling gemaakt. De kunstenaars hebben de opdracht om ook de gemeenteleden er bij te betrekken. Voor hen is het een uitdaging om hun intentie over te brengen op de toeschouwer en een podium om in een hele andere kring bekend te worden. Voor de kerk is het een mogelijkheid om mensen met elkaar in gesprek te laten komen over hun geloof want je krijgt nu andere mensen in de kerk. Zelf geloof ik erg in het concept van kunst in de kerk omdat iedereen daar weer anders naar kijkt. Iedereen vallen andere dingen op aan een kunstwerk. Moderne kunst is in de kerk minder gewoon dan muziek of literatuur en kan daardoor juist tot gesprekken met diepgang en een andere dimensie leiden. We hopen dat er in de toekomst steeds meer kerken gaan meedoen."

ZES DOEKEN In de Voorhof is een installatie te zien van Nicole van der Schaaf uit Maarn bestaande uit 6 doeken met bewerkte foto's van kinderen en tekst met de titel 'Hoop en Toekomst'. De foto's zijn vlak na WOll gemaakt toen er weer hoop op een toekomst ontstond en ze beelden die hoop en inspiratie uit. Ook nu leven veel kinderen in een oorlogssituatie of ontvluchten die maar kinderen blijven altijd hopen op een toekomst. Hoop is verbonden aan Pinksteren. In de eerste eeuwen van de kerk was er diezelfde hoop op een toekomst. Aan gemeenteleden zijn bovendien foto's gevraagd die op de één of andere manier ook hoop uitbeelden om een 7e werkstuk mee samen te stellen in de vorm van een collage. Dat werkstuk krijgt een plek in de hal.

VOELSCHILDERIJ De Woudenbergse Angela van Iersel heeft een kunstwerk gemaakt voor de kapel van Bartimeüs aan de Oude Arnhemse Bovenweg 3 in Doorn. Meestal schildert ze, naast het lesgeven, kleurrijke abstracte landschappen maar nu heeft ze een 'Levensboom' gemaakt. ,,Ik las de aankondiging van dit evenement in 'de Kaap'. Het thema 'Levensadem' sprak me erg aan. Ik had de vorige keer kerken bezocht en wilde nu zelf wel meedoen. Ik kreeg deze kapel toebedeeld, ben er voor kerst naar een dienst met ds. Wija van der Kaaden geweest en heb met haar overlegd. Wat ik in mijn hoofd had was driedimensionaal en paste niet bij de bewoners. Het is nu een 'voelschilderij' met vilt geworden dat achter de tafel komt te hangen. Zelf ben ik nogal visueel ingesteld en ik moest voor dit nieuwe kunstwerk echt omschakelen maar dat vind ik een uitdaging. Al is er maar één persoon die het kunstwerk wil aanraken en voelen, dan is voor mij de missie al geslaagd!"

Bij de kerken, VVV's, bibliotheken en campings zijn rode folders verkrijgbaar en in elke kerk liggen ook fietsroutes. Info: www.feestvandegeestUtrechtseheuvelrug.nl of www.feestvandegeest.nl