• Gemeente Woudenberg

Extra voorschoolse educatie voor peuters in Woudenberg

WOUDENBERG Peuters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen bij de peuterspeelzalen terecht voor extra voorschoolse educatie (VVE). De afspraken die de peuterspeelzalen De Ark en Eigenwijs, de basisscholen en de jeugdgezondheidszorg daarover hebben gemaakt, zijn opnieuw onderschreven.

Hiermee geven alle partijen aan dat ze zich inzetten om achterstanden in de ontwikkeling in een vroeg stadium te voorkomen of terug te dringen. Zodat kinderen zo goed mogelijk mee kunnen komen in het reguliere onderwijs.

In totaal zijn er in Woudenberg zestien plekken voor deze kinderen, bij elke peuterspeelzaal acht. Kinderen die een indicatie hebben van de jeugdverpleegkundige van de GGDrU, komen in aanmerking voor VVE. VVE richt zich op taalontwikkeling, rekenen, motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het terugdringen van achterstanden daarin.