Expeditie naar een duurzaam Woudenberg

WOUDENBERG Het is vandaag, vrijdag, de landelijk de Dag van de duurzaamheid. De gemeente Woudenberg grijpt deze gelegenheid graag aan om even stil te staan bij de 'Expeditie naar een duurzaam Woudenberg', die begin 2015 van start ging. Samen met ondernemers en inwoners zet de gemeente komende jaren de schouders onder verduurzaming van wonen, werken en leven in Woudenberg. In dat kader organiseerde het kersverse klankbord Duurzaamheid afgelopen dinsdag een interne themamiddag voor medewerkers: 'Wat betekent duurzaamheid voor jou?'.

Wethouder Gijs de Kruif: ,,Wij stimuleren en faciliteren als gemeente acties en initiatieven die bijdragen aan verduurzaming, op de korte of de langere termijn. Deze initiatieven ontstaan vaak vanuit de samenleving. De gemeente denkt en doet mee, aansluitend op de ambitie om samen met ondernemers en inwoners een duurzamer Woudenberg te realiseren. Van woning tot werkplek, van sportveld tot recreatiegebied. Voor ons allemaal."

De themapijlers Mens, Markt en Milieu staan in Woudenberg centraal de komende jaren. Tijdens de interne themamiddag hebben betrokken en geïnteresseerde collega's, raadsleden en college samen om de tafel gezeten en met elkaar ideeën uitgewisseld, wat ieder individu zelf kan doen om een bijdrage te leveren aan deze pijlers en vooral: wat de gemeente als organisatie zelf kan doen. Om bewuster te besparen, om bewuster met mens en milieu om te gaan, om bewuster en duurzaam te werken en leven in Woudenberg.

Al pratend over acties en ideeën die direct uitvoerbaar zijn, voerde bewuster en duurzamer inkopen, hergebruiken en niets verspillen de boventoon. Papierloos werken staat hierbij centraal. Op de voet gevolgd door makkelijke manieren om energie te besparen of zelf op te wekken. Zoals de kachel een graadje lager zetten, of iets uitgebreidere, maar wel wenselijke acties: regenwater hergebruiken voor het toilet en zonnepanelen op het dak. De gemeente richt komende periode de pijlen op het uitwerken en inventariseren van mogelijkheden en zal de direct uitvoerbare acties vanzelfsprekend toepassen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De gemeente denkt en doet van harte mee aan duurzame activiteiten, bijeenkomsten en initiatieven, om samen met ondernemers en inwoners de 'expeditie naar een duurzaam Woudenberg' verder handen en voeten te geven.

NACHT VAN DE NACHT Zaterdag 24 oktober is het Nacht van de Nacht. Een duurzaam initiatief in het teken van 'voor 1 nacht alle lichten uit' . Bij de gemeente gaat de buitenverlichting van het gemeentehuis deze avond en nacht uit, zoals ook al eerdere jaren. In de directe omgeving van Woudenberg vinden activiteiten plaats rondom dit thema, bijvoorbeeld dineren in het donker of een avondwandeling met de boswachter. Informatie hierover is te vinden op www.nachtvandenacht.nl/activiteiten , zoekterm Woudenberg.