• Foto Rinus van Denderen

Executie gevangenen Kamp Amersfoort herdacht

WOUDENBERG Bij het oorlogsmonument in Woudenberg is maandag herdacht dat 75 jaar geleden twaalf verzetsstrijders en drie gijzelaars werden doodgeschoten in het bosgebied van Den Treek-Henschoten. Een aantal nabestaanden van gefusilleerde gevangenen uit Kamp Amersfoort was voor de eerste keer aanwezig bij de herdenking. De slachtoffers waren veelal communisten, afkomstig uit Amsterdam en Deventer. Voor het monument, een zwerfkei, staan op twee plaquettes de namen van de vijftien slachtoffers en coupletten van het Wilhelmus. Naast hun baan waren ze actief in de gemeentepolitiek, bij een door de Duitsers verboden vakbond of ze werkten voor de ondergrondse communistische krant De Waarheid. De executie was een vergelding voor het in brand steken van oogsten die bestemd waren voor de bezetter. Voor het monument, een zwerfkei, staan op twee plaquettes de namen van de vijftien slachtoffers en coupletten van het Wilhelmus. Onder anderen locoburgemeester Pieter de Kruif van Woudenberg en directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort legden kransen.