Even rust over zondagsrust

Een belangrijk speerpunt van GBW en VVD, openstelling van winkels op zondag, is op de onderhandelingstafel over de nieuwe coalitie gesneuveld. Ik wil de ChristenUnie complimenteren met dit behaalde resultaat. Hiermee houden zij hun verkiezingsbelofte dat dit een breekpunt zou zijn om plaats te nemen op het pluche.

GBW en VVD zijn pragmatisch en zijn er trots op dat er voor het 'eerst' door een college de stap is gemaakt om een grootscheeps onderzoek te doen naar de wens voor de zondagsopening onder winkeliers en inwoners. Het college denkt hierbij aan een onderzoek in de vorm van de bezuinigingsdialoog. De vraag is of dit niet simpel verkwisting van belastingcenten is.


De eerste doelgroep waar het onderzoek voor wordt gedaan is de winkeliers. Bij navraag blijkt dat het bestuur van de winkeliersvereniging DES namens de winkeliers aangeeft dat het college dit onderzoek voor hen niet hoeft te doen. De DES heeft met alle politieke partijen voor de verkiezingen gesproken en hen het advies gegeven om, in tegenstelling tot de vorige periode, de zondagsopenstelling buiten het collegeakkoord te houden. Als er dan winkeliers zijn die behoefte hebben aan de zondagsopening, kunnen zij een verzoek doen aan de raad. Zo werkt de democratie in optima forma en geeft de coalitie echt ruimte aan ondernemers.

De tweede doelgroep wordt gevormd door de inwoners die op grond van de partijprogramma's hun keuze hebben gemaakt. Al dan niet winkelopening op zondag was daarbij in deze verkiezingscampagne een heel belangrijk onderwerp. De jongeren en politici discussieerden naar hartenlust over dit onderwerp. GBW maakte er zelfs drie dagen voor de verkiezingen nog een promofilmpje over. Ook hier werkt de democratie en mogen de kiezers er vanuit gaan dat de partijen van hun keuze zich sterk maken voor het verkiezingsprogramma.

Gezien de verkiezingsuitslag hebben de Woudenbergers in meerderheid gekozen voor zondagsopening van winkels. GBW, PvdA-GroenLinks en VVD zijn alle drie grote voorstanders hiervan. Marleen Treep ziet dat genuanceerder. Een stem voor een partij betekent volgens haar niet dat je alle standpunten steunt. Dat zou kunnen, de grote vraag is wat de partijen met het resultaat van het onderzoek gaan doen. Wanneer vinden zij het resultaat doorslaggevend? Bij twee eerdere onderzoeken vond GBW de response immers te laag. De zondagsrust raakt aan wezenlijke principe van de politieke partijen. Zo zeer zelfs dat de SGP als tweede partij bereid was om gedoogsteun te bieden aan twee mogelijke coalities. Een minderheidscoalitie van GBW en CDA en later ook aan een coalitie van CDA, PvdA-GroenLinks en CU. Dat deze coalitie langs de lijn stond te trappelen, heeft volgens Marleen Treep mogelijk geholpen bij haar onderhandelingsresultaat. Dan zouden VVD en GBW buitenspel hebben gestaan.

Joke van der Heide