• In juni 2017 vond de opening van het vernieuwde centrum van Woudenberg plaats.

    Joke van der Heide

Evaluatie verkeerssituatie centrum Woudenberg

WOUDENBERG  Het vernieuwde centrum is geopend. Na de zomer zal de verkeerssituatie geëvalueerd worden. De totale evaluatie van de herinrichting zal na twee jaar plaatsvinden.

De verkeerssituatie is op een aantal punten gewijzigd. Een paar wijzigingen vragen extra aandacht. Om te beginnen het kruispunt van de Nieuwe Poort naar het parkeerterrein Kostverloren.

De wethouder erkent dat dit niet het meest veilige punt is. ,,Op basis van ervaringen is de eerste indruk dat het ontwerp goed past. De drempel blijkt voor automobilisten hoog genoeg om fietsers te laten voorgaan. Wij zien hen veel meer dan voorheen stilstaan op dit kruispunt. Het blijft echter een punt van zorg, dat groter is geworden door de keuze van de raad voor verkeersluw in plaats van autovrij. Hierdoor is er een extra aanrijpunt bijgekomen." Deze keuze sloot aan bij de wens van de DES om de Dorpsstraat en de Voorstraat bereikbaar te houden voor de automobilist.

De inrichting van het parkeerterrein Kostverloren is eveneens aangepast.

De gekozen oplossing is een compromis tussen de gemeente en de raad. Op verzoek van de raad en omwonenden is gekozen voor eenichtingsverkeer op het parkeerterrein. In de praktijk blijkt dit lastig voor vrachtwagens, die de winkeliers aan de Kostverloren bevoorraden. Afgesproken is dat de winkeliers hun leveranciers benaderen over de nieuwe verkeerssituatie. Een belangrijk discussiepunt met de winkeliers in de Dorpsstraat waren het aantal geplande parkeerplaatsen. In de oude situatie betrof dit 28 parkeerplekken op de Dorpsstraat en 86 op het parkeerterrein Kostverloren. In het ontwerp werden respectievelijk 13 en 92 plekken ingetekend. Inspelend op de vragen van winkeliers is het aantal parkeerplekken op de Dorpsstraat uiteindelijk verhoogd naar 16. Op het parkeerterrein Kostverloren heeft één parkeerplek plaatsgemaakt voor de stalling van AH winkelwagens. De praktijk zal leren of dit voldoende is. Dat het parkeerterrein op zaterdagmiddag druk is, vindt de wethouder alleen maar positief. ,,Wij maken geen parkeerplaatsen voor leegstand. Daarbij is er voldoende plaats op het parkeerterrein achter het Cultuurhuis."