• Voor Elske van de Fliert en Ben Apeldoorn met achter Anne Strijker, Arie Langkeek en Eveline Herben.

    Joke van der Heide

Europadebat in Woudenberg: duurzaam werk aan de winkel

WOUDENBERG Op initiatief van CDA, CU-SGP, PvdA-GL en VVD vond er op maandag 13 mei een Europadebat plaats in De Camp. Vier Woudenbergse ondernemers debatteerden met vier kandidaat Europarlementariërs over wat Europa voor hun branche kan betekenen.

Joke van der Heide

Onder grote belangstelling debatteerden in twee ronden twee Woudenbergse ondernemers en twee kandidaat Europarlementariërs. Tijdens de eerste ronde nodigde stadionspeaker en tafelheer Arie Langkeek de ondernemers Elske van de Fliert en Ben Apeldoorn aan tafel uit om met de Eveline Herben (CDA plaats 9) en Anne Strijker (CU-SGP plaats 4) het debat aan te gaan over duurzaamheid en landbouw.

Arie Langkeek introduceerde Elske van de Fliert als ondernemer die duurzaamheid al had uitgevonden toen het nog niet bestond. Zij is de grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor wagenpark en mobiliteit en vindt dat verduurzamen in Nederland niet kan zonder Europa. Sterker nog zonder Europa zou Nederland niet half zo duurzaam zijn volgens haar.

INNOVATIEVER Als ondernemer is zij een voorstander van meer regelgeving op Europees niveau om ons milieu te beschermen. ,,Als er wetten zijn die aangeven dat CO2 naar beneden moet, dan merk je dat mensen innovatiever worden om dit te behalen." Eveline Herben (CDA) vindt juist dat Europa zich moet matigen met regels stellen en belemmeringen moet wegnemen, zodat het Europese bedrijfsleven ruimte krijgt voor kansen in een duurzame economie.

Op de publieksstelling dat energie duurzamer moet worden ook als dit leidt tot hogere energiekosten voor de consument reageerde transportondernemer Henk van Bentum vanuit de zaal dat hogere kosten voor de consument ook in Europa politiek gevoelig ligt. Van de Fliert stelde bevlogen dat je de kosten juist nu moet maken, want doe je dat later dan zijn de kosten het tienvoudige. Als voorbeeld noemde zij de stijging van de ziektekosten bij een slechte luchtkwaliteit.

LANDBOUW Voor de visie van melkveehouder Ben Apeldoorn dat boeren een eerlijke prijs moeten krijgen, maken zowel CU-SGP als CDA zich sterk in Europa. Apeldoorn stelt dat voedsel schrikbarend goedkoop is, omdat de financiële voordelen door efficiënte landbouw ten goede komen aan de consument. Dat een eerlijke prijsstelling ondanks de inspanning van de Nederlandse politiek in Europa niet lukt, komt volgens Apeldoorn doordat er binnen Europa lidstaten zijn met een andere landbouweconomie en belangen.

Een tweede reden waarom boeren geen eerlijke prijs krijgen, komt volgens Anne Strijker doordat het mededingingsrecht consumenten beschermt en niet de producenten. Dat moet veranderen vindt ook Eveline Herben. ,,De winsten van boeren mogen niet wegvloeien naar grote inkoopcombinaties van supermarkten." Bij verduurzaming van de landbouw en prijsvorming ziet Apeldoorn ook een rol voor Europa. ,,Boeren kunnen niet vergaand verduurzamen als Europa de prijsvorming overlaat aan de geliberaliseerde wereldmarkt waarin de aanbieder met de laagste kostprijs de prijs bepaalt. Hij ziet leveren aan Europa dan ook niet als export, maar als leveren aan de Europese thuismarkt.

TRANSPORT In de tweede ronde debatteerden ondernemers Henk van Bentum en Chris van Lith met Christiaan Zwart (VVD plaats 20) en Mark Lauriks (PvdA-GroenLinks plaats 12) over transport en digitalisering.

Henk van Bentum legde zijn problemen uit als exporteur naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat er nog steeds geen besluit is gevallen over een Brexit zorgt voor onrust binnen zijn bedrijf. ,,Als bedrijf zijn wij ons aan het voorbereiden op het ergste scenario: een no-deal. Wij hebben al een Brexitteam opgericht." Henk van Bentum heeft in een persoonlijk gesprek met premier Mark Rutte zijn zorgen geuit over de toekomst van zijn bedrijf in relatie tot de Brexit.

Op de vraag wat de Europese politiek voor Van Bentum kan doen geeft Christiaan Zwart aan dat er al nagedacht kan worden over de noodzakelijke douaneformulieren bij een no-deal. ,,Als politici kunnen wij verder de druk opvoeren op het Verenigd Koninkrijk door duidelijk te maken dat uitstappen niet gratis is."

Om Europees internationaal vervoer te stimuleren wil de VVD gelijke regels rondom rij- en rusttijden, beloning, tolheffing en vignetten. De PvdA-GroenLinks is in dit kader voor gelijke beloning en wil misbruik tegen gaan. Mark Lauriks weet dat dit moeilijk is, maar is niet in de politiek gegaan om geen dromen te hebben. Henk van Bentum legt uit dat gezien de grote aantallen vacatures, chauffeurs uit het Oostblok wel hard nodig zijn.

DIGITALISERING Chris van Lith ontwikkelt webapplicaties en zorgt ervoor dat gebruikers, waaronder de overheid, deze zorgeloos kunnen gebruiken. Samenwerken en harmonisatie van processen is volgens hem nodig om binnen Europa als ondernemer goed te kunnen werken. Hij begrijpt niet waarom ieder land een adres of eigendom anders vastlegt. Daar ligt een taak voor Europa.

Over het belang van Europa stelt hij verder dat grote IT-bedrijven als facebook, Amazon en Google alleen op Europees niveau overtuigd kunnen worden om de Europese manier van werken met betrekking tot privacy te respecteren. Zowel PvdA-GroenLinks als de VVD vinden dat Europa moet toezien dat deze tech-reuzen hun positie niet misbruiken. De PvdA-GroenLinks wil in dit kader zelfs strengere Europese regels.

Tot slot spraken alle initiatiefnemers de hoop uit dat zoveel mogelijk mensen op donderdag 23 mei gaan stemmen voor Europa