Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

WOUDENBERG De gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg hebben samen nieuwe contracten afgesloten met aanbieders van huishoudelijke hulp voor 2016 en verder. Vanaf 1 juli 2016 blijft huishoudelijke hulp beschikbaar als algemene voorziening, alleen wordt er een eigen bijdrage gevraagd en moeten cliënten het zelf gaan regelen.

Joke van der Heide

Tot 1 juli blijft de bestaande regeling van kracht. Daarna zal de rol van de gemeente veranderen. Voor de eenvoudige schoonmaakondersteuning moeten mensen zelf de hulp gaan regelen bij de vijf organisaties die in Woudenberg door de gemeente zijn gecontracteerd om huishoudelijke hulp te leveren. Voor de continuïteit en kwaliteit is gekozen voor contracten met bestaande organisaties: Centraalzorg, Bions, Thuiszorg in Holland, Tzorg en identiteitsgebonden organisatie Agathos. Per uur bedragen de kosten bij alle organisaties 22 euro. Anders dan voorheen komt de gemeente slechts beperkt, voor 12 euro, tegemoet aan deze kosten met een maximum van 2,5 uur per week. Dit is gebaseerd op het gemiddeld aantal uur dat cliënten op dit moment gebruik maken van  huishoudelijk hulp. Willen mensen meer uur per week inkopen, dan kan dat, maar moet het volledige tarief zelf betaald worden. Is de algemene voorziening voor eenvoudige huishoudelijke hulp niet passend, dan blijft maatwerk mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten, die financieel kwetsbaar zijn.

De gemeente neemt met iedereen, die huishoudelijke hulp ontvangt via de Wmo, contact op. Via keukentafelgesprekken wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en krijgen mensen informatie over de vijf aanbieders. Vanwege de situatie bij TSN Thuiszorg is het voor de gemeente niet mogelijk om een nieuwe overeenkomst met deze organisatie af te sluiten. Wanneer TSN een doorstart kan maken, wordt een contract aangeboden tegen dezelfde voorwaarden als de andere organisaties. Voor Woudenberg gold niet dat TSN tegen te lage tarieven heeft gewerkt. De gemeente Woudenberg ziet graag de dienstverlening van TSN doorgaan. Anders zal overlegd worden hoe de hulp wordt voortgezet.