Eerste kievitsei van Utrecht gevonden in Renswoude

RENSWOUDE René Gerritsen, vrijwilliger van de weidevogelgroep De Kiewiet, heeft zaterdag het eerste kievitsei van de provincie Utrecht gevonden bij boer Van Ginkel in Renswoude. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen in de provincie Utrecht van start gegaan.

Net als voorgaande jaren is het eerste landelijke kievitsei niet gevonden in de provincie Utrecht. Het eerste kievitsei van Nederland werd afgelopen woensdag in Sint Oedenrode in de provincie Brabant gevonden.

René Gerritsen is lid van de groep vrijwilligers van Weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet, die wordt ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht. Zoals de naam van de groep al aangeeft zitten er met name kieviten in dit gebied. Elk jaar volgen meer dan 350 vrijwilligers in de provincie Utrecht de bewegingen van de weidevogels. Als vrijwillig weidevogelbeschermer werken zij vanaf maart tot half juni eendrachtig samen met agrariërs bij het lokaliseren van weidevogellegsels en kuikens. Zo worden de eieren en kuikens beschermd tegen landbouwwerkzaamheden, zoals bemesten, beweiden en maaien.

VROEGER Kieviten broeden steeds vroeger als aanpassing aan de klimaatverandering. De broedtijd is ongeveer drie weken eerder dan rond de eeuwwisseling. Onderzoek toonde aan dat juist deze vroege legsels de sterkste kuikens opleveren. De eieren worden door de Utrechtse vrijwilligers niet geraapt, maar juist beschermd. Daarmee helpen ze het voortbestaan van weidevogels als de kievit, maar ook vogels die later broeden als de grutto en de tureluur. Vanwege de forse achteruitgang van de kievit is het rapen van de eieren dit jaar voor het eerst in heel Nederland verboden.

JAAR VAN DE KIEVIT 2016 is uitgeroepen tot Jaar van de Kievit om aandacht te vragen voor het feit dat het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo afneemt. Dit signaleren ook Utrechtse vrijwillige weidevogelbeschermingsgroepen en zij hebben een brandbrief naar de provincie gestuurd. Ook Landschap Erfgoed Utrecht maakt zich zorgen over de achteruitgang van de acrobaat van de weide.

VRIJWILLIGERS Ook in 2015 zijn veel nesten opgespoord en beschermd. Van de gevonden nesten is ruim de helft uitgekomen, wat minder is dan vorige jaren. Dit jaar hoopt het Utrechts Landschap natuurlijk op positievere resultaten. Daarvoor zijn nog veel nieuwe vrijwilligers nodig. Belangstellenden kunnen kijken op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Onder vrijwilligers is een overzicht te vinden van alle weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie Utrecht.