• Foto: Joke van der Heide

'Eenzaamheid geen prioriteit'

WOUDENBERG Ondanks dat het werk van SWO en Coalitie Erbij van onschatbare waarde is, is eenzaamheid in Woudenberg meer toegenomen dan in de rest van de provincie.

Joke van der Heide

De gemeente heeft hier geen duidelijke verklaring voor. Een woordvoerder geeft aan dat wat mogelijk meespeelt, is dat uit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden zich vaker eenzaam voelen en Woudenberg ten opzichte van de provincie relatief wat meer laag opgeleiden kent. Ook is het aantal ouderen relatief groot. Daarnaast bleek vorig jaar tijdens een gespreksronde georganiseerd door de Stichting Welzijn Ouderen (SWO), dat mensen die op latere leeftijd in Woudenberg komen wonen zich ook na vele jaren nog 'import' blijven voelen. Hun ervaring is dat er in Woudenberg verschillende gemeenschappen leven die binnen de gemeenschap omzien naar elkaar, maar niet makkelijk mengen.

Michel Hardeman (CDA) voert actief oppositie om dit onderwerp verder aan te pakken. Hij wil de Coalitie Erbij en SWO graag helpen bij hun 'belangrijke werk' en stelt: ,,Helaas is het geen prioriteit voor het college. Wat we nu echt gaan doen om eenzaamheid tegen te gaan, komt niet in het coalitieprogramma voor. Dat zou je wel verwachten met een CU en VVD in zowel de landelijke als lokale coalitie en het feit dat het voor de landelijke overheid een speerpunt is." Hij onderschrijft het standpunt van de minister dat 'Dé eenzaamheid oplossen schier onmogelijk lijkt, maar iemands eenzaamheid oplossen, dat kunnen we allemaal'.

Het tegengaan van eenzaamheid mede door de toenemende vergrijzing is volgens de gemeente een blijvend agendapunt. Met alle aandacht die hiervoor is, beseft de gemeente wel dat de overheid het probleem eenzaamheid alleen kan tegen gaan met behulp van de inwoners en genoemde organisaties.