• Vitus Ontwikkeling

'Echt iets gaafs neerzetten'

WOUDENBERG Cor Verwoerd, Woudenberger en mede-eigenaar van Vitus Ontwikkeling, heeft de uitdaging opgepakt om met een plan te komen om het centrum rondom Kostverloren kwalitatief te verbeteren. ,,Ik wil niet alleen de panden van Aldi en AH mooier maken, maar echt iets gaafs neerzetten en zo ons centrum met een plein op alle vlakken verbeteren."

Joke van der Heide

Woudenberg mist volgens hem een gezellig plein met terrasjes en horecagelegenheden waar je op zaterdagmiddag elkaar kunt ontmoeten. Daar staat hij niet alleen in. Ook de jongeren zijn op zoek naar een stukje gezelligheid, zodat zij hier niet het dorp voor uit hoeven. Wanneer je van die wens gebruik maakt, kan Woudenberg volgens Verwoerd veel meer zijn dan alleen een boodschappendorp.

MARKT Het gaat hem om een plein waar ook de markt gehouden kan worden en evenementen zoals Haantjesdag en Proef Woudenberg. ,,Dit zijn fantastische evenementen, die veel meer mensen, ook van buitenaf, zouden trekken wanneer de kraampjes op een gezellig marktplein zouden staan. Een plein met kwalitatieve horeca, winkels, mogelijkheden voor wonen van sociale woningbouw tot duurdere appartementen, beleefruimten en een evenementengebied", legt Verwoerd enthousiast uit.

Als locatie kiest hij niet voor het Poortplein, maar een plein op Kostverloren. ,,Ik begrijp niet dat je op het mooiste stukje van het dorp een parkeerterrein maakt", stelt hij. Bij zijn ontwerp heeft hij op basis van ervaring en aan de hand van voorbeelden uit andere plaatsen gekeken wat een plein gezellig maakt. ,,Het moet niet te groot zijn en omsloten door een stedelijke wand. Daarbij moet het voor de bezoekers functioneel zijn om er naar toe te gaan."

PARKEERGARAGE Het ontwerp van het plein sluit volgens hem aan bij de herinrichting van het centrum en maakt het centrum af. Het biedt de mogelijkheid voor de Aldi om meer meters te krijgen, zodat deze niet uit het centrum hoeft te vertrekken. Door onder het plein een grote parkeergarage te maken, wordt ook het toenemende parkeerprobleem in het dorp opgelost. ,,We gaan van 100 naar 300 plaatsen. Dat is belangrijk zeker gezien de komst van nieuwbouwplan Hoevelaar." Op het plein worden beperkte parkeerplaatsen geregeld.

Het nieuwe plan zorgt ook voor een oplossing van de verkeersdrukte op de Dorpsstraat. Auto's gaan de parkeergarage in en voor de bevoorrading van winkels wordt naar de achterzijde van de winkels een weg vanaf de Dorpsstraat gemaakt. Het plein van de Dorpstraat naar de Prins Bernhardstraat wordt verkeersluw.

POORTPLEIN Het Poortplein is volgens Cor Verwoerd niet geschikt voor zijn plannen. Alleen al doordat daar slechts beperkte horeca mogelijk is. Hij ziet wel kansen voor het Poortplein, omdat het vernieuwde centrum ook landelijke ketens zal aantrekken, die zich daar zouden kunnen vestigen. Voor zo'n ingrijpend project met een grote diversiteit aan belanghebbenden is brede maatschappelijke steun absoluut noodzakelijk.