• Reinier van Santen en Ed Kroonsberg.

    Hannie Lamberink

Duurzame relatie senioren-jongeren

WOUDENBERG Samen met Jeugd-Punt uit Woudenberg en Scherpenzeel is Senioren Belangen eind 2017 een project gestart om zowel voor senioren als voor jongeren de zelfstandigheid te bevorderen. Dit Seni-Jongerenproject wil helpen een duurzame relatie op te bouwen tussen senioren en jongeren waar beiden plezier aan beleven. Senioren worden door de jongeren geholpen met klusjes en jongeren verdienen daarmee een vergoeding.

Jongerenwerker Reinier van Santen: ,,Bij een vergadering van Coöperatie de Kleine Schans ontmoetten we als jongerenwerkers Ed Kroonsberg van Senioren Belangen en ontstond deze pilot. We streven naar een win-win situatie. Inmiddels is een plan opgesteld. Ook kunnen jongeren meedoen voor hun maatschappelijke stage. Ik verwacht dat het even zal duren om dit project op te starten, maar zelfs als we één contact leggen is het al de moeite waard."

Ed Kroonsberg van Senioren belangen: ,,Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Allerlei klusjes in en om het huis kunnen problemen gaan opleveren. Hulp kan dan wenselijk zijn. Jongeren tussen 13 en 15 jaar kunnen deze klusjes doen. Ze mogen nog niet werken maar kunnen zo wel een zakcentje verdienen. Bovendien stimuleert het hen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De ouderen kunnen hen bij de klusjes begeleiden en zo bijdragen aan hun ontwikkeling. Jongeren helpen anderen meestal graag. Bij dit project helpen ouderen en jongeren elkaar. Leden van Senioren Belangen kunnen vanaf nu een beroep doen op deze diensten."

Als voorbeeld van klusjes of werkzaamheden noemt Ed een vuilniszak verwisselen, afwassen, schoonmaken, boodschappen doen, de hond uitlaten, auto wassen en hulp bij telefoon en/of computergebruik maar ook samen een spelletje doen. ,,Professionele werkzaamheden zijn niet de bedoeling."

Wie een hulpvraag heeft of wil meewerken kan zich opgeven bij bestuursleden van Senioren Belangen, Frits Velker (0332867078 of gkovelker@xmsnet.nl) en Gerrit Grotentraast (0332862747 of g.j.grotentraast@xmsnet.nl).

Zij vragen dan Jeugd-Punt om hier een jongere aan te koppelen. Het afspreken van een vergoeding mogen aanvrager en jongere zelf doen. Na een tijdje zal het project geëvalueerd worden. Info Reinier van Santen van Jeugdpunt:rvs@jeugd-punt.nl