• HaijeBergstra

Ds. Marten Jan Kooistra: 'Nadenken over zingeving, maar niet op zondagmorgen'

WOUDENBERG ,,Ik ben getrouwd met een boerendochter", zegt Ds. Marten Jan Kooistra. Hoewel hij de landbouwschool volgde, werd hij geen boer, maar via defensie kwam hij in de pastorie terecht. Hij wordt enthousiast als hij over jonge mensen spreekt. Hij wordt op 17 september bevestigd als predikant in de Protestantse Gemeente 'De Voorhof' in Woudenberg.

Haye Berstra

,,Ik ben opgegroeid in het dorp Tersoal op het Friese platteland", zegt Ds. Marten Jan Kooistra. Al van jongs af aan werkte hij bij een boer. ,,Ik vond het schitterend en daar kwam de keuze vandaan om na de lagere school naar de landbouwschool te gaan. Ik wilde eigenlijk altijd al boer worden. Maar ik werd ouder en wilde niet mijn hele leven boerenknecht blijven en zelf boer worden zat er niet in. Ik heb toen na de landbouwschool een opleiding gedaan in de landbouw voorlichting", legt hij uit.

In de periode na het behalen van het diploma, vervulde hij de toen nog aanwezige dienstplicht. Hij komt via de dienstplicht bij de luchtmacht terecht als hulp bij de verkeersleiding. ,,Op een gegeven moment kwam er toen een functie vrij als assistent verkeersleider en mijn toenmalige baas zag wel wat in mij", zegt hij. Hij werkt al met al meer dan 17 jaar bij de luchtmacht. Na de val van de Berlijnse muur kreeg defensie meer vredestaken en ging buitenlandse missies uitvoeren. ,,Ik ben zelf 3 maanden uitgezonden geweest, maar dat legde een behoorlijke claim op het gezin. Ik kwam tot de conclusie dat ik dat niet wilde blijven doen. Ik was als vrijwilliger al heel actief in de kerk. Theologie en kerk boeiden mij sinds de middelbare school al." Hij ging theologie studeren, eerst in Leeuwarden, later op de universiteit Groningen.

INLEVEN Het werken voor defensie en het zijn van dominee zijn twee compleet verschillende werelden. ,,Ik moet wel zeggen dat ik mij als dominee meer op mijn plek vind zitten, hoewel ik bij defensie ook een leuke job had. Het was een belangrijk deel van mijn leven. Ik heb het als een voordeel ervaren om eerst iets anders te hebben gedaan en dat ik pas daarna predikant ben geworden. Aansluitend aan de theologische studie beginnen sommige predikanten in de pastorie. Voor mensen met een maatschappelijke functie, en dat geldt zeker ook voor predikanten, zou het goed zijn om zo nu en dan een week mee te draaien op de werkvloer om te ontdekken wat er leeft, wat mensen beweegt en bezighoudt. Vanuit een boek of uit de krant merk je dat niet. We zijn de afgelopen zes jaar met een groep jongeren vanuit Aalten via een diaconaal project naar Roemenië geweest. Vooraf vertelden we veel over het land en het project en we lieten presentaties zien. Daardoor kregen ze een bepaald beeld van wat er in Roemenië aan de hand is. Maar als ze bij mensen komen om te helpen en de ellende zien, ruiken en voelen, is dat anders dan wanneer ze dat op een beamerpresentatie zien. Hetzelfde geldt voor een predikant", aldus Kooistra.

 

JONGEREN Hij begon na de studie als predikant in Jubbega en Hoornsterzwaag in het zuidoosten van Friesland. ,,Na dik vijf jaar ben ik naar Aalten gegaan in de Achterhoek. Ik ben als fulltime predikant begonnen met 60% van de tijd voor jongerenwerk en 40% voor de andere predikantstaken. De specifieke aandacht voor jongeren was een vraag vanuit de gemeente. De laatste vier jaar kwam daar de gemeente in het buurdorp Dinxperlo bij, waar ook de aandacht voor jongeren en jonge gezinnen de nadruk had. Ik ben me ervan bewust dat jongeren met kerkdiensten niet altijd meer iets hebben. Ik vind dat we als kerken te lang de nadruk hebben gelegd op zondagse diensten. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, omdat er veel mensen zijn die daar wat aan hebben voor hun geloofsleven. De kerkdiensten moeten ook zeker blijven. Maar ik denk wel dat we als kerk na moeten denken hoe je in deze tijd, over dat belangrijk goed dat de kerk heeft, met jongeren in gesprek zou kunnen gaan. Juist in deze tijd is er behoefte aan vormen van zingeving. Veel jongeren vragen zich af: ,,Is dit nu alles?" Zijn er nog andere dingen, naast een baan en gezin, die het leven de moeite waard maken? Veel jongeren willen daar over praten, maar hebben niet de motivatie of zin om dat op zondagochtend om half tien in een kerkdienst te doen. Ik probeer me in hen te verplaatsen en me af te vragen wat hen bezig houdt en probeer daarover in gesprek te gaan. Ik merk dat het enorm gewaardeerd wordt als je oprecht belangstelling hebt."

Het enthousiasme voor jonge mensen is duidelijk. Ds. Kooistra: ,,Uit de gesprekken met de beroepingscommissie in Woudenberg bleek ook dat men graag iemand wilde die iets met jongeren had."

 

INSPIRATIE ,,Eén van de mensen waardoor ikzelf geïnspireerd wordt, is Martin Luther King. Ik ben iemand die graag maatschappelijk betrokken is. King trok zich het lot aan van de donkere bevolking in de Verenigde Staten. Hij zag het onrecht en kwam vanuit een gelovige en geweldloze visie in verzet. Ook een Bonhoeffer die vanuit het geloof tegen het Hitler regime opstond. Hij schrijft daar inspirerende dingen over en dat boeit. Voor mijn geloof denk ik dat de boer waar ik gewerkt heb veel betekend heeft door de manier waarop hij zijn leven vorm en inhoud gaf. Hij was een diepgelovig iemand, een stevige gereformeerde zo gezegd, die niet tegenover iedereen over het geloof sprak, maar die door zijn levenswijze het geloof zichtbaar maakte. Dat zijn dingen die mij enorm hebben geïnspireerd." Zo heeft het boerenleven op verschillende manieren haar sporen achtergelaten.

De bevestigings- en intrededienst van Ds. Marten Jan Kooistra is op zondag 17 september en wordt geleid door Ds. P. Koekkoek. Aanvang is 10.00 uur. Het adres van de kerk is Nico Bergsteijnweg 139 in Woudenberg.