Drukbezochte nieuwjaarsreceptie Woudenberg

WOUDENBERG - De nieuwjaarsreceptie in Woudenberg is maandag drukbezocht. Bijna tweehonderd belangstellenden bezochten de receptie. Net als voorgaande jaren opende burgemeester Cnossen de avond met een nieuwjaarstoespraak. De Zilveren Speld, een onderscheiding speciaal voor mantelzorgers en vrijwilligers, ging dit jaar naar mevrouw Van Asselt-Kuiter en mevrouw Zitsmann.In haar toespraak stond de burgemeester stil bij de afgelopen jaarwisseling in Woudenberg. Burgemeester Cnossen: ,,Wij kijken terug op een goed verlopen jaarwisseling met een paar kanttekeningen. Door van te voren goed met elkaar uit te spreken wat wij van elkaar verwachtten, waren de grenzen gemarkeerd." Zo zijn de regels voor het carbidschieten ook dit jaar weer serieus opgepakt. Regels, die niet willen verbieden, maar vragen om rekening te houden met elkaar. De burgemeester vertelde dat zij op oudejaarsdag samen met de BOA bij verschillende carbidschieters langs is geweest om zelf te zien hoe dit in zijn werk gaat. ,,Ik vind het mooi dat deze traditie aan een volgende generatie wordt doorgegeven." Over de traditie om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden tijdens het nieuwjaarsfeest was de burgemeester eveneens lovend.Minder positief was zij over ontmoetingen met groepen jongeren, die met illegaal vuurwerk opnieuw voor overlast zorgden. Hoewel de schade door vuurwerk minder is dan vorig jaar laat de voorlopige balans toch nog een onnodig bedrag van 3.810 euro zien voor vervanging van 28 verkeersborden, 6 afvalbakken en brandschade op een speelterrein aan het Hoefblad. Ook de brandweer moest een aantal keer uitrukken voor containerbranden. De burgemeester bedankte de inwoners voor alle meldingen, waardoor de schade toch beperkt is gebleven. Met de toevoeging dat melding van overlast bij de gemeente, Vallei Wonen en de politie het hele jaar door belangrijk is. Veiligheid in de buurt is een speerpunt van de politie Midden-Nederland en ook van de gemeente. Dit sluit immers aan bij de verantwoordelijkheid van de gemeente voor meer zorgtaken vanaf dit jaar.In haar toespraak besteedde de burgemeester dan ook veel aandacht aan de veranderingen in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente uitgedaagd om zorg en welzijn op een nieuwe manier met minder middelen te organiseren. Daarom wordt er steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. Burgemeester Cnossen: ,,Zorgen voor elkaar gebeurt in Woudenberg altijd al, daarom heb ik er vertrouwen in dat we dit vanaf 2015 met elkaar kunnen voortzetten." De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is hierbij van grote waarde. Om de waardering uit te spreken ontvingen twee bijzondere Woudenbergers dit jaar de Zilveren Speld. ,,Zij staan in het zonnetje, maar hun verhalen staan voor veel meer Woudenbergers die zich iedere dag inzetten voor hun medemens."Omringd door familie en bekenden mocht mevrouw Van Asselt-Kuiter de Zilveren Speld tijdens de nieuwjaarsreceptie in ontvangst nemen voor haar werk voor het Epilepsiefonds. Maar liefst 60 jaar was zij actief betrokken bij het fonds, haar collega's en de mensen met epilepsie. 'Een vrouw, die je blijft herinneren', volgens haar collega's. Mevrouw Zitsmann zal haar speld op een later moment ontvangen. Toch wilde de burgemeester wel iets zeggen over het belangrijke werk van mevrouw Zitsmann, die 20 jaar secretaris van het Platform Gehandicapten Woudenberg was. Met haar werk zette zij zich met hart en ziel in voor deze kwetsbare bevolkingsgroep. Door haar eigen ervaringen maakte zij iedereen bewust van obstakels en drempels in gebouwen en op straat, die mensen beletten om mee te kunnen doen. De burgemeester sloot af met: ,,Twee verhalen van inwoners die op hun eigen manier bijzonder werk hebben gedaan. Beiden bescheiden over hun inzet: dat is toch 'gewoon'. Ik vind het belangrijk oog te hebben juist voor dit 'gewone' door het op te merken, waarderen en ondersteunen."