Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in De Camp

WOUDENBERG De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg was druk bezocht door bijna 250 inwoners en belangstellenden. Maandagavond wensten bekenden en onbekenden elkaar een gelukkig en gezond 2016. Net als voorgaande jaren opende burgemeester Titia Cnossen de avond met een nieuwjaarstoespraak. De Zilveren Speld ging dit jaar naar Jolanda van Baaren, Lene Nissan en Kees de Wit. Laatstgenoemde nam de Zilveren Speld namens Knotgroep Woudenberg in ontvangst.

Burgemeester Cnossen opende de avond met de traditionele nieuwjaarstoespraak. Daarbij stond zij stil bij de afgelopen jaarwisseling in Woudenberg. Het nieuwjaarsfeest was weer een groot succes. Ook waren er complimenten voor iedereen die zijn of haar verantwoordelijkheid nam rondom de ingestelde vuurwerkvrije zones. Ook het carbidschieten is dit jaar weer zonder ongelukken verlopen.

ZILVEREN SPELD Het was dit jaar de derde keer dat de Zilveren Speld werd uitgereikt. Deze onderscheiding werd door de gemeente in het leven geroepen om haar waardering naar inwoners uit te kunnen spreken voor hun bijdrage aan de Woudenbergse samenleving. Dit jaar mochten Jolanda van Baaren, Lene Nissan en Kees de Wit, namens Knotgroep Woudenberg, de Speld in ontvangst nemen.

Jolanda van Baaren krijgt de Zilveren Speld voor haar inzet tijdens de vluchtelingenopvang in De Camp. Samen met haar team stond ze zes dagen lang klaar om de honderdtachtig vluchtelingen gastvrij op te vangen. Ze verzorgden drie keer per dag maaltijden en hielden alles schoon. ,,Ik heb het met liefde gedaan", aldus Jolanda.

Lene Nissan wordt in het zonnetje gezet voor het waardevolle werk wat hij doet voor de Irakese gemeenschap in Woudenberg. Lene is vierentwintig jaar geleden vanuit Irak gevlucht naar Nederland. Bij de komst van de vluchtelingen naar Woudenberg zette hij zich in als tolk. ,,Ik kon mijn ervaringen met deze mensen delen en hen zo enigszins geruststellen", zegt Nissan.

Sinds 1976 is de Knotgroep actief in Woudenberg. Volgend jaar vieren zij hun 40-jarig jubileum. In die veertig jaar heeft groep naar schatting ongeveer zeven duizend bomen geknot en is er om en nabij vijfentwintigduizend uur gewerkt. Voor hun inzet voor het in stand houden van het kleinschalig cultuurlandschap rondom Woudenberg en het behoud van de natuur ontvangen zij de Zilveren Speld. Coördinator Kees de Wit nam de Zilveren Speld namens de groep in ontvangst. Kees de Wit: ,,Wij zijn vereerd dat ons werk op deze manier wordt gewaardeerd."

,,Drie verhalen van inwoners die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Ik vind het belangrijk om dit werk op te merken, te waarderen en te ondersteunen. Daarom krijgen deze mensen als blijk van waardering de Zilveren Speld van de gemeente", zegt burgemeester Cnossen.