• ,,Het was hier een enorme troep, maar is net opgeruimd'', vertelt een aanwezige hangjongere.

Drugsoverlast is aangetoond

WOUDENBERG Jhony Stalman (VVD) gaf in de laatste raadsvergadering aan verheugd te zijn dat het college werkt aan een plan om drugsoverlast te gaan onderzoeken.

Dit wekt verbazing, omdat er tijdens de commissievergadering twee weken eerder in het debat over de begroting nog veel discussie was over het onderwerp en de vraag of het concreet speelt. Een onderwerp waar de VVD zich overigens al jaren sterk voor maakt. Raadsleden worden hierover aangesproken door inwoners.

Ook burgemeester Titia Cnossen bevestigde aan onze redactie dat zij weet dat drugsoverlast door inwoners wordt geconstateerd en dat zij het hierover hebben. Het probleem is echter dat er bij de gemeente niet veel meldingen van overlast binnen komen.

Het door Henk-Jan Molenaar (SGP) voorgestelde onderzoek in opdracht van de raad om zo concreet in beeld te brengen hoe groot de problematiek in Woudenberg is, blijk niet nodig te zijn. Aan de hand van een onderzoek door het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, is opnieuw aangetoond dat inwoners drugsoverlast ervaren. De raad heeft dit in een besloten presentatie vernomen.


Iedere politie eenheid heeft een RIEC. Het RIEC ondersteunt partners bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het doel is om samenwerking te stimuleren van de overheid en de overheid en samenleving weerbaarder te maken om georganiseerde criminaliteit, of te wel ondermijning, tegen te gaan. Wat ondermijning exact is, is moeilijk in één zin samen te vatten. Het gaat om vermenging van de onderwereld en de bovenwereld.

Het is een maatschappelijk probleem dat de samenleving raakt. Het kan gaan om de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder, waardoor brand ontstaat, of om het witwassen van geld door te investeren in vastgoed. Maar het kan ook gaan om overlastgevende hangjongeren in de openbare ruimte, die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Een herkenbaar verhaal voor Woudenberg bij onder andere de hangplek achter het gemeentehuis in het Beaufortpark.

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft namens alle deelnemers uit de regio, waaronder Woudenberg een actieplan ingediend. Dit plan komt in november in de raad. Lokaal en regionaal kunnen gemeenten namelijk het verschil maken samen met de politie, het OM en de Belastingdienst.Voor zo'n lokaal actieplan kunnen gemeenten een beroep doen op middelen, die het huidige kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van ondermijning. Dit is eenmalig 100 miljoen en structureel jaarlijks 10 miljoen.

In het actieplan zal duidelijk worden welke onderdelen van ondermijning naast - het produceren, verkopen, gebruik en overlast van drugs - er spelen in Woudenberg. Het RIEC-rapport zelf is vertrouwelijk en is alleen gedeeld met de burgemeester, omdat hier privacygevoelige informatie in staat.