• Nieuwe wethouders van links naar rechts Marleen Treep, Pieter de Kruif en Anita Vlam.

    Joke van der Heide

Drie wethouders geïnstalleerd

WOUDENBERG Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep (CU) en Anita Vlam (VVD) zijn 31 mei geïnstalleerd als wethouder. De drie partijen gaan als gelijkwaardige partners en in uren voor 100, 80 en 80 procent aan de slag met de grote uitdagingen en kwalitatieve ambities van deze coalitie.

Joke van der Heide

VAN HOBBY NAAR BAAN Anita Vlam wordt de nieuwe wethouder namens de VVD. Zij is 54 jaar, getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en woont in Nieuwegein. Als econoom was zij werkzaam in de financiële sector. Politiek is al jarenlang haar hobby, eerst als raadslid in haar woonplaats Nieuwegein en vanaf 2011 als lid van de Provinciale Staten van Utrecht in de rol van vicefractievoorzitter van de VVD. Vanuit haar werk in de provincie heeft zij Woudenberg leren kennen als een dorp met een eigen karakter. Geen gemeente die zichzelf op de borst slaat, maar een ondernemende gemeente, die weet waar ze voor staat. Sinds donderdag heeft zij van haar hobby haar werk gemaakt.

Vlam heeft bewust voor de politiek gekozen. Zij vindt het belangrijk dat iedereen zijn stem laat horen. Als VVD'er voegt zij daar aan toe dat als je dan iets vindt je daar iets mee moet doen. Voor haar zijn vrijheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden. ,,We moeten elkaar helpen om er voor te zorgen dat mensen op eigen kracht kunnen functioneren. Als ze terugvallen, vangen we ze op en proberen we ze weer op de rit te zetten. Mensen kunnen veel meer dan ze denken", legt ze uit. In het akkoord ligt daar een duidelijke ambitie. ,,We kiezen ervoor om de kwaliteit van de zorg te behouden en zorgvuldig met deze zorg voor de bewoners om te gaan, de euro's zijn echter niet oneindig." Als dochter van ondernemers is zij blij met de keuze om ruimte te geven aan ondernemerschap.

De VVD-wethouder wordt verantwoordelijk voor financiën, duurzame economie, ontwikkeling centrum, mobiliteit en kunst & cultuur. Portefeuilles die aansluiten op haar kennis en ervaring. De financiën van Woudenberg zien er wat haar betreft keurig uit. ,,Woudenberg is in beginsel financieel gezond. Er zijn wel financiële uitdagingen in met name het sociaal domein, maar dat is niet uniek voor Woudenberg" stelt zij. De nieuwe portefeuille voor mobiliteit, een combinatie van verkeer en veiligheid in het verkeer, is een VVD wens. ,,Woudenberg moet goed bereikbaar zijn, ook om in en uit het dorp te komen via de N224 en N226. Dat is voor gebruiksgemak, maar ook in geval van calamiteiten. Dit vraagt verder overleg met de provincie."

Vlam zal de komende weken gebruiken om zich goed te laten informeren. In de planning staat onder andere om met z'n drieën een rondje dorp te doen. Zij is unaniem door de raad gekozen. De raad ging ook akkoord met het feit dat zij in Nieuwegein blijft wonen.

DIENSTBAAR ZIJN Na twee periodes in de gemeenteraad vindt Marleen Treep het een voorrecht om namens de ChristenUnie deel te gaan nemen in het college. Zij is 47 jaar, getrouwd en moeder van drie dochters. Zij krijgt het sociaal domein, duurzaamheid, wonen en dienstverlening in haar portefeuille. Onderwerpen die zij ook als raadslid onder haar hoede had.

Aan de portefeuille sociaal domein krijgt zij haar handen vol, gezien het verwachtte tekort van 1 miljoen en de bewuste keuze om niet te tornen aan de kwaliteit van de zorg. Het is een portefeuille die bij haar past. ,,Vanuit mijn geloof wil ik dienstbaar zijn en zorgen dat niemand buiten de boot valt. Er is de afgelopen vier jaar keihard gewerkt en de Coöperatie De Kleine Schans staat. De volgende stap is om de zorg integraal samen met de samenleving op te pakken. Daar ga ik mij sterk voor maken", geeft ze aan.

Wethouder Treep is blij dat alle drie de speerpunten van de CU in het akkoord ruim aan bod komen. Dit gaat om investeren in gezinnen, een veilige fietsverbinding van oost naar west Woudenberg en een passende woning voor iedereen. ,,Verder kunnen we constateren dat de winkels over vier jaar op zondag nog gesloten zijn. Dat was voor de CU een breekpunt."

\Een ander punt wat de CU heeft ingebracht is cohesie en onderling vertrouwen. ,,Dit zijn in de praktijk de punten waarop het binnen een college en coalitie misgaat. Op de programmapunten vind je elkaar meestal wel. Bij het eerste gesprek was al duidelijk dat dit goed zit", vertelt Marleen enthousiast. Over de keuze voor drie wethouders voegt zij toe dat dit tot acht jaar geleden ook zo was in Woudenberg en nog steeds in de buurtdorpen. ,,Door deze keuze heeft het college tijd om meer naar buiten te treden richting de inwoners en de regio." Treep werd door de raad met 10 stemmen voor en vijf blanco stemmen geïnstalleerd. Hierover zegt zij: ,,Ik zou dat zelf niet zo gedaan hebben."

ERVAREN BESTUURDER Pieter de Kruif is de ervaren bestuurder binnen het college. Dit wordt zijn derde termijn als wethouder. Hij is 52 jaar, geboren en getogen in Woudenberg, getrouwd en heeft twee zonen. Hij wordt deze periode verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, wijken, vitaal platteland, sport en ruimtelijke plannen. ,,Dat was mijn eigen wens. Hoewel ik het best lastig vindt om het sociaal domein los te laten, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb mij in mijn eerste periode ook bezig gehouden met ruimtelijke plannen. Er staat op dit terrein veel te gebeuren met de nieuwe omgevingswet en de ambitieuze plannen voor nieuwbouw. Ik heb er veel zin in."

Het nieuwe college zal volgens Pieter de Kruif het huidige beleid doorontwikkelen en nieuw beleid oppakken. Gezien de kwalitatieve ambities en nieuwe uitdagingen is Pieter het niet eens met zijn vorige coalitiepartner het CDA dat een derde wethouder en daarmee een verhoging van 1,9 fte naar 2,6 fte niet nodig zou zijn.

In het coalitieakkoord ziet hij veel programmapunten van GBW terug. De belangrijkste zijn verbetering van het groenonderhoud en onkruidbestrijding, een blijvende impuls geven aan het dorpscentrum en sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week. ,,GBW vindt het belangrijk dat deze activiteiten ook op zondag mogelijk zijn." Het GBW- en VVD speerpunt winkelopening op zondag is gesneuveld op de onderhandelingstafel. De Kruif reageert dat dit onderwerp voor het eerst wel aangepakt wordt door het plan voor een uitgebreid onderzoek onder inwoners en bedrijven over dit voor velen emotionele onderwerp.

Wethouder Pieter de Kruif werd met acht stemmen voor, één blanco stem en -symbolisch- zes stemmen voor een tegenkandidaat, Gijs de Kruif, geïnstalleerd. ,, Ik heb er begrip voor dat de oppositie tijdens het debat scherpe kritiek had op de coalitievorming en het coalitieakkoord. Als dat afgerond is, gaat het om stemming op een persoon en niet om als raadslid je ongenoegen nogmaals te tonen. Ik vind dat teleurstellend" aldus Pieter de Kruif.