• ILLUSTRATIE - Een man rookt een sigaret op straat. ANP XTRA ROOS KOOLE

    Roos Koole

Drie nieuwe initiatieven voor een gezondere leefstijl

WOUDENBERG Toewerken naar een rookvrij sportpark De Grift, bevorderen van de veerkracht van kinderen en invoeren van kleurenturnen. Dit zijn de drie initiatieven die dit jaar subsidie ontvangen om Woudenbergers te stimuleren om gezonder te leven. De gemeente ondersteunt deze initiatieven met de subsidie 'Gezonde leefstijl'. Wethouder Marleen Treep: 'We zijn enthousiast dat er ook dit jaar weer drie vernieuwende initiatieven zijn ingediend om een gezonde leefstijl te stimuleren.' Er is in totaal € 5.000 beschikbaar voor de plannen met een maximum van € 1.500 per plan. Inwoners en organisaties konden hun plannen en subsidieaanvraag tot half juni 2018 insturen.

VV Woudenberg, KV Woudenberg en SNO Woudenberg willen Sportpark De Grift gedeeltelijk rookvrij maken. Er komt één rookzone waar nog mag worden gerookt. Op en rondom de velden kan dat dan niet meer. Doel is om in het bijzonder de jeugd niet meer direct in contact stellen met de rokers. De subsidie wordt gebruikt voor een campagne om leden en bezoekers hierop attent te maken.

De werkgroep Alles is Gezondheid in Woudenberg en de stichting Kunst en cultuur wil de basisscholen met twee groepen uitnodigen om deel te nemen aan een programma gericht op het bevorderen van de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid. Dat helpt kinderen om beter te kunnen omgaan met de uitdagingen op school en in dagelijks leven. Programma bestaat onder andere uit Tai Chi, mindful yoga en bewegen op muziek voor kinderen.

Gymnastiekvereniging Longa wil kleurenturnen invoeren. Dit is een methode waarbij wordt uitgegaan van het ontwikkelniveau van het kind in plaats van de leeftijd en het ontwikkelniveau van de groep. Zo komt de nadruk minder te liggen op de prestatie en meer op het plezier in bewegen. Hierdoor blijven kinderen gemotiveerd om langer te blijven gymnastieken.