• Koen Suyk

Drie extra impulsen doorstroming en bereikbaarheid Woudenberg

WOUDENBERG De provincie Utrecht streeft naar een zo goed mogelijke doorstroming en bereikbaarheid van de regio en analyseert hiervoor voortdurend de knelpunten op haar wegen. Een aantal van deze knelpunten wil de provincie versneld gaan oplossen.

Inmiddels zijn de onderzoeken naar mogelijke maatregelen per knelpunt, in samenwerking met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat, gestart. Het college van Gedeputeerde Staten wil in 2017 per project een besluit nemen. De realisatie zal naar verwachting in 2019 of 2020 starten.

Het is tijdens de spits bijvoorbeeld moeilijk om vanaf de Austerlitzeweg de N224 op te rijden. De gemeente Zeist en de provincie onderzoeken of en hoe het huidige kruispunt kan worden aangepast. Ook de aansluiting van de KNVB wordt in dit onderzoek meegenomen.

Ook het verkeer bij de rotonde N224-N226 (Randweg/Maarsbergseweg) in Woudenberg stroomt tijdens de spits ook niet goed door. De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug welke maatregelen er genomen moeten worden om het verkeer beter te laten doorstromen. Naar verwachting wordt dit najaar bekend welke maatregelen genomen gaan worden.

WOUDENBERG OOST In Woudenberg oost wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld die ontsloten moet gaan worden via een nieuw kruispunt op de N224. Dit is een project van de gemeente Woudenberg waaraan de provincie haar medewerking verleent

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (mobiliteit): ,,Goede bereikbaarheid van onze regio is een voorwaarde voor het bloeiend houden van onze economie. De regio Utrecht is de draaischijf van Nederland. Als het hier vast staat, dan staat het overal vast. Het verkeer moet doorstromen. Daarom pakken we als provincie Utrecht versneld een aantal knelpunten aan."