'De zorg is gewaarborgd'

WOUDENBERG Het grootste thuiszorgbedrijf van Nederland en ook in Woudenberg één van de grotere spelers, TSN, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Onzekerheid voor medewerkers, maar ook voor cliënten.

Joke van der Heide

Wethouder Pieter de Kruif informeerde de raad vorige week in de commissievergadering over hoe de zorg in ieder geval gewaarborgd wordt. In Woudenberg krijgen vijfenzeventig cliënten, dat is één derde van het geheel, thuiszorg van TSN. De Kruif: ,,De zorg, die geleverd wordt door TSN, blijft geleverd worden. Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Wanneer TSN alsnog failliet gaat, hebben al enkele aanbieders aangeboden om de cliënten over te nemen tegen dezelfde voorwaarden en tarieven."

Maar zover lijkt het niet te komen. Het kabinet erkent de problematiek en vindt dat er fatsoenlijkere arbeidsvoorwaarden moeten komen voor de thuiszorg. De klacht van TSN is dat veel thuiszorgbedrijven noodgedwongen onder de kostprijs moeten werken om de opdracht te krijgen. Door de noodzakelijke bezuinigingen kijken gemeenten bij het inkopen namelijk vooral naar de prijs.  Goof de Vor, voorzitter van de nieuw te vormen Adviesraad Sociaal Domein, vertelt in De Woudenberger van deze week dat hij huiverig is dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies.

Om te voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben, de dupe worden van te veel nadruk op een zo laag mogelijke prijs en de kwaliteit van de zorg te waarborgen wil staatssecretaris Martin van Rijn voor alle gemeenten een code van verantwoordelijk marktgedrag vanaf 2017 verplicht stellen. Hierin staat dat aanbieders zich moeten houden aan de cao's. Op dit moment bestaat de code al. De gemeente Woudenberg was echter te ver in het aanbestedingentraject om zich voor 2016 hierbij aan te sluiten.