• Hannie Lamberink

De Opvoedachtbaan van start in Woudenberg

WOUDENBERG Enige tijd geleden werd in de Week van de Opvoeding in mfc De Schans eenmalig een mamacafé gehouden om te kijken of er behoefte is aan een ontmoetingsplaats voor opvoeders. Die behoefte blijkt er inderdaad te zijn. Daarom start op vrijdagochtend 6 maart zo'n activiteit onder de naam De Opvoedachtbaan in de ruimte van het Studiecentrum op de begane grond van het Cultuurhuis. Wethouder Pieter de Kruijf opent deze nieuwe activiteit om 9.30 uur.

De Opvoedachtbaan wil een gezellige ontmoetingsplek zijn voor alle opvoeders van kinderen van 0 tot 18 jaar die graag onder het genot van een kopje koffie andere ouders willen ontmoeten, onderling ervaringen rond opvoeden willen uitwisselen of problemen en vragen met elkaar willen bespreken. Ook krijgt iedereen daar de gelegenheid om met professionals of hulpverleners van gedachten te wisselen die regelmatig aanwezig zullen zijn.

Vooral nieuwe inwoners van Woudenberg, ouders die kinderen op het speciaal onderwijs hebben, ouders van pubers of ouders uit andere culturen die weinig andere ouders spreken blijken behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek. Nancy Hooijer van het Steunpunt Vrijwilligers in Leusden: ,,Deze wekelijkse activiteit voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar valt straks onder Home Start en niet onder het CJG of Sociaal Team. Ik ondersteun de groep voorlopig omdat er vrijwilligers bij nodig zijn. In eerste instantie zijn dat Mariska Schutten, Carina Meijer, Lisa Beniest en Nienke van Doornik maar we hopen meer vrijwilligers te mogen begroeten.''

Op de foto van links naar rechts Lisa Beniest, Mariska Schutten, Nancy Hooijer, Nienke van Doornik en Carina Meijer.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 17 februari.