• Archief BDUmedia

De Kruif nieuwe voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht

WOUDENBERG De Woudenbergse wethouder Gijs de Kruif is de nieuwe voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht. Hij neemt de voorzittershamer over van Petra Doornenbal-Van der Vlist die als gevolg van haar recente benoeming als burgemeester van de gemeente Renswoude haar functie heeft moeten neerleggen.

De Kruif heeft ruime ervaring in het publieke domein. Momenteel vervult hij diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de Kavelruilcommissie Binnenveld van de gemeente Rhenen en lid Raad van Toezicht Landschap Erfgoed Utrecht. Tevens is hij beëdigd rentmeester NVR en eigenaar van De Kruif Rentmeesters.

De Kruif wil als voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht voortgaan met het beleid om gezamenlijk met alle partners vorm en inhoud te geven aan een duurzaam en planmatig faunabeheer in de provincie met respect voor ieders zienswijzen en opvattingen. Grote uitdagingen ziet hij in de implementatie van de nieuwe Natuurbeschermingswet, de daaraan gekoppelde vermaatschappelijking van het faunabeheer en het betrekken van de politiek én de burger bij de uitvoering van een duurzaam beheer.