• Margreet Hendriks

De Breehoek wil horecabestemming

SCHERPENZEEL Op verzoek van De Breehoek heeft het college een horecabestemming voor het pand opgenomen in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan Noord dat momenteel ter inzage ligt. De bestemming is nodig om de exploitatie te kunnen verbeteren.

In het voorontwerp van het bestemmingsplan had De Breehoek, net als voorheen, de bestemming Sport 2. Binnen deze bestemming zijn beperkte horecavoorzieningen toegestaan die ten dienste staan van de toegestane bestemming ter plaatse. Zelfstandige horeca maakt hier geen deel vanuit. Ruimtelijk gezien zijn er volgens het college geen bezwaren tegen het realiseren van een zelfstandige horecafunctie op deze locatie. De activiteit vindt plaats in een reeds bestaand gebouw en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De horecafunctie wordt ook gezien als een logische functie binnen een kulturhus die het doel van centrale ruimte voor de gemeenschap kan versterken.

Voor De Breehoek is de horecabestemming een belangrijke pijler in het streven om de exploitatie van het kulturhus te verbeteren. Dit biedt de mogelijkheid om feesten en partijen te realiseren. Daarnaast wordt het mogelijk om het Grand Café dagelijks open te stellen. Bij dat laatste stelt De Breehoek voor om bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking de bediening te laten verzorgen.

Ten aanzien van de feesten en partijen wordt opgemerkt op dat de locatie van De Breehoek wat betreft ligging, grootte en uitstraling van het gebouw beduidend anders is dan de andere horecagelegenheden in Scherpenzeel. Daardoor zullen er naar de mening van de gemeente in het kulturhus ook andere type feesten georganiseerd worden. Het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen zal door de toevoeging van een horecabestemming niet wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Ook aan de afstandsnormen tot de omliggende woningen wordt ruimschoots voldaan.

In het bestemmingsplan Noord heeft De Breehoek de aanduiding horeca van maximaal categorie 2 toegewezen gekregen. Deze categorie is ook van toepassing voor de andere horecagelegenheden in de gemeente.

Het ontwerp-bestemmingsplan Noord ligt nog tot en met 26 januari ter inzage bij de gemeente.

Label:

De Breehoek