• Ditta van Ekris Vakfotografie

'De bouw heeft snel vers bloed nodig'

WOUDENBERG Vanwege het 95-jarig bestaan en de verhuizing drie jaar geleden naar een nieuw bedrijfspand aan de Zeisterweg, houdt aannemersbedrijf Legemaat van Elst zaterdag 4 juni een open dag. Maar wel een met speciale aandacht voor de jeugd. ,,Omdat de bouw in de toekomst dringend behoefte heeft aan vakkundige handjes.''

Door Marcel Koch

Timmerman worden? Metselaar misschien? Niet veel kinderen op de basisschool zullen enthousiast hun vinger opsteken. Want: niet sexy genoeg, vermoedt Piet Legemaat van het Woudenbergse aannemersbedrijf Legemaat van Elst. ,,Toch moeten we de jeugd blijven motiveren om de bouw in te gaan, want door de economische crisis zijn veel ervaren werknemers, waaronder goede ambachtslieden weggesaneerd. Maar hun jonge opvolgers staan niet massaal in de rij.''

WEINIG INSTROOM Legemaat constateert, met pijn in zijn timmermanshart, dat de praktijkgerichte opleidingen weinig of geen instroom hebben. ,,Er is bij de jeugd jammer genoeg onvoldoende animo om in de bouw te werken. Een hbo opleiding is momenteel de norm.'' De Woudenbergse aannemer, die in 1993 het roer van zijn vader Jan overnam, schetst een toekomstbeeld waarin er weliswaar voldoende werk in de bouw te verdelen is, maar een schromend tekort aan goede vakmensen. ,,Kennis wordt een schaars goed.''

ENTHOUSIASMEREN Om die huidige tendens te doorbreken, zal de bouwsector de komende jaren massaal nieuwe leerlingen moeten werven. Legemaat: ,,De sector moet zich blijvend actief aan de buitenwereld tonen, en in het bijzonder aan de jeugd.'' De open dag is een stap in die richting. ,,De kinderen kunnen zaterdag bij ons metselen, timmeren, zagen, dak klimmen, in een bakje van een hijskraan zitten en in een mini-graver rijden. Op die manier proberen we ze te interesseren voor techniek en kennis te laten maken met materialen. Maar vooral ook te enthousiasmeren. Een aantal van onze leveranciers is ook aanwezig. Hoe ikzelf in de bouw terecht ben gekomen? Ik ging als kleine jongen geregeld met mijn vader de bouwplaats op. Ik ben opgegroeid met hamer, spijkers en hout." En met het oog op zijn eigen beoogde opvolging zegt hij met een glimlach: ,,Mijn zoon van twaalf heeft vooralsnog meer oog voor zijn computer.''

VASTE RELATIES Los van het jeugdaspect, wil Legemaat van Elst op de open dag zijn vaste relaties laten zien waar het domicilie heeft gekozen. ,,We zijn weliswaar al drie jaar geleden verhuisd, maar het destijds aangekochte bedrijfspand - dat volledig is gestript - is nu volledig naar onze zin afgewerkt en ingericht'', aldus Legemaat, die benadrukt dat hij dankzij zijn vaste klantkring de economische crisis zonder kleerscheuren is doorgekomen. ,,Daar zijn we ze uiteraard enorm dankbaar voor. Ja, we merken dat de economie aantrekt, maar het is nog fragiel hoor.''

RESTAURATIE Was Legemaat van Elst van oorsprong actief in de agrarische sector (kippenschuren, onderhoud landgoederen), sinds begin jaren negentig richt het zich op woningbouw (vrije sector), verbouw en restauratie. Legemaat spreekt van een goede mix: ,,In de loop der jaren hebben we veel Rijksmonumenten in een straal van 20 kilometer gerestaureerd. We hebben oog voor detail.''

De huidige trend in de bouw is prefabriceren (vervaardigen in de fabriek vervolgens in elkaar zetten op de bouwplaats). Een goede ontwikkeling? ,,Ach, je houdt dat niet tegen'', reageert de Woudenberger, wiens wortels in Leersum liggen. ,,We zijn altijd een vooruitstrevend bedrijf geweest. En dus, houden we onze ogen en oren goed open voor nieuwe technieken en materialen.''

Volgt ten slotte enige uitleg over de bedrijfsnaam Legemaat van Elst. Want wie is Van Elst? ,,Karel van Elst was jarenlang de meesterknecht van mijn vader en werd in 1973 mede-eigenaar, waarna ook de bedrijfsnaam destijds is veranderd.'' Hoewel Van Elst na zijn pensionering in 2000 geen bemoeienis meer met het aannemersbedrijf heeft, is nooit overwogen om de naam te veranderen.