• Klaas Haitsma Fotokring Flits
  • Klaas Haitsma Fotokring Flits
  • Klaas Haitsma Fotokring Flits
  • Hannie Lamberink
  • Tijdens de verbouwing van het Cultuurhuis

    Pieter de Kruif

'Cultuurhuis Woudenberg is nu al een bloeiende plek'

WOUDENBERG Het Cultuurhuis in Woudenberg bestaat vrijdag 3 maart vijf jaar. Daarom wordt er die week een feestelijk programma aangeboden aan alle Woudenbergers: 'High Five'.

Hannie Lamberink

Cultuurhuiscoördinator Ina Muller: ,,Alle Cultuurhuispartners hebben naast hun gewone activiteiten gratis extra dingen georganiseerd. Ook van buiten het Cultuurhuis doen organisaties mee: de Werelddansers, Zeven Tinten Grijs, LaDiDans en 't Spoorkoor. Nieuw is dat er in samenwerking met Jeugdpunt een tienerdisco is en er is een film, Zootopia, voor de jeugd. In korte tijd is heel veel samen georganiseerd. Iedereen is blij met deze brede samenwerking."

ELKAAR BEREIKEN Indra Waardenburg van de bibliotheek: ,,De partners in het Cultuurhuis weten elkaar steeds meer te bereiken. De bibliotheek Woudenberg streeft als onderdeel van regiobibliotheek Eemland naast de klassieke uitleenfunctie naar een geletterde samenleving en een geïnformeerde burger. Daarbij horen informatie, cultuur, leesbevordering en ontmoeting. Als mogelijkheden voor volwasseneneducatie vallen het Studiecentrum en Seniorenweb daarom onder de bibliotheek."

Toen de gemeente in 2007 een beleidsnota voor cultuur vaststeldde, was dit ook wat de gemeente voor ogen stond: een pand waarin verschillende maatschappelijke en culturele organisaties zijn gehuisvest die samenwerken bij allerlei activiteiten om zo een dynamische ontmoetingsplek te creëren voor inwoners. De nadruk moest daarbij liggen op cultuur.

POLITIEK DRAAGVLAK De gemeente kocht de oude Rabobank in 2004. Zo konden de parkeerplaatsen bij het pand behouden blijven voor het dorp en zou er extra kantoorruimte zijn voor ambtenaren. Medewerkers van de gemeente, een politiepost, een fysiotherapiepraktijk, de ouderenwerker en een dagopvang zijn tot 2008 gehuisvest in wat indertijd Woudstaete heette. Na hun verhuizing naar het nieuwe multifunctionele centrum 'de Schans' vraagt Martine Krikke namens het platform voor beeldende kunstenaars en stichting Projekt om op de bovenste verdieping een centrum voor kunstzinnige vorming te realiseren. Voormalig wethouder Judith Ravestein: ,,Doordat zij al enthousiast en succesvol bezig waren, gaf dat politiek draagvlak om dit te realiseren."

In samenwerking met de bibliotheek kon het Cultuurhuis, Woudstaete, vervolgens gerealiseerd worden. Elders in Nederland kwamen er, gesubsidieerd door de provincies, sinds 2005 ook cultuurhuizen tot stand: gemeenschapscentra met multifunctionele ruimten voor allerlei activiteiten. Elk cultuurhuis functioneert weer anders, afhankelijk van de 'bewoners'.

GEMEENTELIJKE IDENTITEIT Judith Ravestein: ,,We hebben lang zitten puzzelen. Hoeveel ruimte heeft elke organisatie nodig en hoe houden we het betaalbaar? Ik vond kunst belangrijk. Kunst is niet het kersje op de taart. maar onderdeel van de gemeentelijke identiteit. De kunstenaars in Woudenberg willen graag anderen inspireren. Het Cultuurhuisconcept biedt hen die mogelijkheid. Ook anderen kunnen daarbij aansluiten. Toen de provincie met ondersteuning kwam en we geld kregen voor cultuur kon een 'aanjager' aan de slag. De partners in het Cultuurhuis moesten naast hun eigen programma ook gezamenlijk activiteiten gaan bieden. Maar het gebouw leek op een kluis en moest een open en transparant gebouw worden."

Na een periode van oriëntatie en excursies bij andere cultuurhuizen volgde een verbouwing. Muren werden afgebroken, er kwamen meer glazen ramen en er kwam een vide midden in het gebouw. Er kwamen één gemeenschappelijke balie en facilitaire ruimtes en een multifunctionele ruimte voor lezingen, exposities, concerten en filmvoorstellingen. Grootschalige activiteiten zijn bestemd voor m.f.c. de Schans en Cultureel Centrum de Camp. Naast de Rabobank, de bibliotheek, VVV, Stichting Kunst en Cultuur (de Kunstberg en Project) kwam ook Oud Woudenberg in het Cultuurhuis. Kantoorruimtes zijn niet meer gerealiseerd.

HARMONIEUZE SAMENWERKING Pieter de Kruif: ,,De gemeente is trots op wat er in vijf jaar in het Cultuurhuis bereikt is. De partners wonen er harmonieus samen en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. Er zijn initiatieven opgezet, zoals het Lunch-Cult-Uurtje, het Filmhuis en Hip & Handgemaakt, die niet meer weg te denken zijn uit ons dorp. Steeds meer partijen van buitenaf weten het Cultuurhuis te vinden als vaste plek voor activiteiten zoals 'Samen op Zondag'. Er zijn nog meer mogelijkheden, maar het Cultuurhuis is nu al een bloeiende plek voor ontmoeting en het ontwikkelen van talenten."

CAFÉ MET TERRAS Natuurlijk blijven er nog wensen over. Ina Muller: ,,Ik wil alle ruimtes vaker gevuld hebben, vooral op de rustige donderdag, en zoek daarom steeds naar mogelijkheden. Nu het Repaircafé er is kan er misschien bijvoorbeeld nog een mamacafé en een jeugdfilmhuis komen." Judith Ravestein: ,,Ik hoop dat er nog eens een café met terras, gerund door het serviceteam van Reinaerde, bij het Cultuurhuis komt om de openheid en de gastvrijheid te benadrukken."

Het programma van 'High Five' is te vinden op www.cultuurhuiswoudenberg.nl.