• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

CU Renswoude op eigen benen

RENSWOUDE De oprichting van de afdeling Renswoude van de ChristenUnie is druk bezocht. Er kwamen dusdanig veel mensen naar De Voorhof dat er al snel stoelen bijgezet moesten worden. Onder de belangstellenden ook ChristenUnie Tweede Kamerlid Geert-Jan Segers, burgemeester Ben Visser van Scherpenzeel en wethouders en oud-wethouders van omliggende gemeenten en de voorzitter van het Unie Bestuur.

Het was Joas Duister van de ChristenUnie Veenendaal, onder wiens vleugels de ChristenUnie Renswoude enige tijd had meegevlogen, die de avond opende. Hij sprak van een feestelijke avond ,,omdat de ChristenUnie Renswoude als zelfstandige afdeling verder zou gaan, met een eigen bestuur.'' Tijdens zijn betoog kwamen ook zaken als onrecht en onderdrukking aan bod. Hij wees er op dat de Christen Unie juist een partij is die daar druk over maakt, voor inzet.

Sander van 't Foort, de huidige fractievoorzitter van de CU in Renswoude, was met het idee gekomen om een brainstormavond te houden en te kijken of een ChristenUnie haalbaar was in Renswoude. Duister: ,,Het leek ons wel haalbar en na een klein jaar bleek dat men al een raadszetel had bemachtigd. Jullie hebben nu een eigen afdeling met drie bestuursleden en Marnix van 't Riet is voorzitter. Wat jullie doen, is opvallen door allerlei activiteiten die jullie organiseren. Jullie hebben duidelijk een eigen profiel. Ook al was het eerst een kleine groep, jullie wilden er voor gaan. Een zetel in de raad zagen jullie wel zitten en ook wij in Veenendaal zagen wel mogelijkheden voor jullie.''

Van 't Foort wees er op dat men geïnteresseerd is in de politiek van de ChristenUnie. ,,Men wil meedenken. In vrij korte tijd is het ledental gegroeid naar zo'n dertig en daarvoor mogen we dankbaar zijn. Dankbaar dat het zover is, we hopen dat die groei zich voortzet. Na één zetel in de raad willen we graag een volgende stap maken.''

De CU-leden gingen unaniem akkoord met de oprichting van de zelfstandige afdeling. Vervolgens was ook iedereen het eens over de bestuursleden en dus werd Marnix van 't Riet de voorzitter, Rudolph de Waard secretaris en Jasper van den Brink de penningmeester van de kersverse afdeling.

Secretaris Rudolph de Waard ging vervolgens in op het thema 'Stem' en verduidelijkte wat de ambitie van de ChristenUnie Renswoude is. ,,Met je stem kun je heel veel kan doen. Hoe en wanneer gebruik je je stem? Soms moet je je stem verheffen en soms is het beter om te zwijgen. Wij vragen u dan ook om mee te denken, hoe wij onze stem moeten gebruiken.''

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers roemde het enthousiasme. ,,Het is mooi om te zien hoe jullie begonnen zijn. Sander is een voorbeeld voor ons allen. Jong, enthousiast en met veel moed. Het is een slimme jongen. Wij dachten in eerste instantie 'daar horen we nooit meer wat van'. We hebben ons vergist, hij zette door en behaalde één zetel in de raad. En hij wilde meer, een bestuur en een afdeling. Daarvoor moesten er wel minimaal dertig leden zijn en drie bestuursleden. Ook dat lukte. Jij laat het er niet bij zitten en het is goed dat er nu een eigen bestuur is.''