CU en SGP komen college tegemoet

WOUDENBERG In de raad van 19 februari werd de nieuwe financiële verordening besproken. Er was opnieuw discussie over de vraag van het college om het geautoriseerde bedrag, waarmee lasten of investeringskredieten overschreden kunnen worden zonder overleg met de raad, te verhogen van 10.000 naar 25.000 euro. SGP en CU kwamen met een amendement tegemoet aan het college.

CU en SGP waren in de raadscommissie tegen dit voorstel en hadden veel vragen aan wethouder Gijs de Kruif. Marleen Treep (CU) had vooral moeite met een absoluut bedrag. ,,Bij kleine investeringen gaat het dan wel ineens om een grote overschrijding'', zo beargumenteerde zij. De wethouder wilde echter niet gaan werken met relatieve bedragen.

Hoewel voor de CU en SGP de noodzaak van de verhoging niet geheel duidelijk was geworden tijdens de raadscommissie, wilden zij niet kinderachtig zijn en tegemoet komen aan het verzoek van het college voor meer ruimte om te acteren.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 24 februari.