• Joke van der Heide

Complimenten gedeputeerde: ´Veilige fietsverbinding door centrum´

WOUDENBERG Het vernieuwde centrum van Woudenberg is vrijdag 9 juni officieel geopend door de gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht en wethouder Gijs de Kruif. Dit ging op symbolische wijze, door in het centrum de vlaggen te hijsen van de provincie Utrecht en de gemeente Woudenberg. De voorzitter van winkeliersvereniging DES, Guido van Ipenburg, sprak namens de ondernemers zijn waardering uit.

Joke van der Heide

 

Wethouder Gijs de Kruif stond met de aanwezigen - ambtenaren, de projectontwikkelaar, aannemer en onderaannemers, raadsleden, ondernemers en buurtbewoners - stil bij dit moment dat maar liefst vijf raadsperioden op de agenda heeft gestaan. Reden voor de ontwikkeling van een masterplan in 1996 was de komst van de rondweg. ,,Daarvoor ging iedereen dwars door het dorp. Als je vanuit Zeist kwam, stond je al vast bij de begraafplaats en stond het stoplicht nog minstens vijf keer op rood voordat je het centrum bereikte", aldus de wethouder.

NIEUW KLOPPEND HART Uit de notulen van die tijd blijkt dat de toenmalige raadsleden de goedkeuring van het masterplan een belangrijke beslissing vonden. Het doel was om het dorp een nieuw kloppend hart te geven en een goed woon- en winkelklimaat. ,,Hier zijn wij 21 jaar later heel dicht bij gebleven", vertelt de wethouder trots. ,,Woudenberg heeft echt een aantrekkelijk centrum gekregen waar inwoners en bezoekers prettig kunnen winkelen in ruime straten, die ook goed bereikbaar zijn voor de ondernemers. Door de nieuwe ruimere wandel- en fietspaden en het eenrichtingsverkeer is de situatie ook gelijk een stuk veiliger geworden."

 

SUBSIDIE PROVINCIE Het aspect van een veilige fietsverbinding naar en door het centrum van Woudenberg was reden voor de provincie Utrecht om een subsidie van 500.000 euro, een derde van het totaalbudget, ter beschikking te stellen. De gedeputeerde: ,,Via het actieplan Fiets en Veiligheid willen wij voor eind 2018 als provincie de basisfietsroutes in Utrecht vlotter, veiliger en comfortabeler maken.

Het gaat hierbij niet om het recreatieve fietsverkeer, maar het bestemmingsverkeer. Dit kan door betere verlichting, het scheiden van auto- en fietsverkeer of bijvoorbeeld gedeeltelijke eenrichtingsverkeer." Allemaal punten die de gemeente heeft toegepast om de oost-west verbinding voor fietsers vanuit Zeist naar Veenendaal te verbeteren. De gedeputeerde zei het mooi te vinden dat de gemeente Woudenberg de ambities van de provincie voor een veilig regionaal fietsnetwerk heeft gekoppeld aan het centrumplan. ,,Ik ben hier erg trots op. Complimenten en felicitaties voor het resultaat."

Bij de feestelijke opening waren kinderen uit groep 7 van de Jan Ligthartschool en de Wartburgschool aanwezig. De kinderen hebben dit jaar allemaal hun verkeersdiploma gehaald. Ze werden door de wethouder na afloop van de plechtigheid getrakteerd op een ijsje. Zij kunnen nu veilig fietsen door het vernieuwde centrum van Woudenberg.

 

WATERPUNT Met de feestelijke opening van het centrum werd ook het watertappunt bij het Poortplein geopend. Woudenberger Joke Bredschneijder was de winnares van een wedstrijd van Vitens met als prijs een watertappunt in haar eigen dorp. Over de prijs vertelt zij: ,,Ik vind het een vooruitgang dat Woudenberg een watertappunt heeft gekregen. Op vakantie in Zwitserland zag ik dat dit er de normaalste zaak van de wereld is. Ik vind Spa blauw niet lekker. Ik houd van kraanwater en dat is in Woudenberg van goede kwaliteit. Het tappunt is ook prettig voor de vele fietsers."