• ANP

Compensatie OZB in 2020

WOUDENBERG Het college stelt voor om de compensatie van de te veel betaalde OZB in 2020 bij de nieuwe belastingaanslagen aan huiseigenaren terug te betalen.

Dit voorstel druist in tegen de unaniem vastgestelde motie van de raad op 21 maart 2019, waarin is aangegeven dat het college bij de Kadernota met een voorstel komt om in 2019 meteen de fout te compenseren.,,Het college vindt het een zuivere methode om het echt teveel betaalde bedrag terug te betalen", verduidelijkte wethouder Anita Vlam de keuze van het college. Dat is zonder extra kosten mogelijk bij de nieuwe aanslagen volgend jaar. De raad mistte echter de onderbouwing van het college wat de kosten en problemen zijn wanneer de terugbetaling in 2019 zou plaats vinden.

Als redenen gaf de wethouder aan dat er gewerkt wordt in een klein team, dat juist dit jaar over gaat naar Veenendaal en dat het team al hard gewerkt heeft aan de evaluatie en maatregelen om het proces te verbeteren. Daarbij gaat het volgens de wethouder niet alleen om de kosten, maar ook om de risico's. Pas als de bezwaarschriften verwerkt zijn, is bekend wat de gemeente totaal aan OZB-inkomsten heeft binnengehaald. Indien nodig wordt dit uiteindelijke bedrag gecorrigeerd bij de nieuwe belastingaanslagen.

Bovengenoemde redenen zorgen er voor dat bij keuze voor 2019 de gemeente er pas in december klaar voor is. Marco van de Hoef (GBW) merkte op dat er dan gesproken wordt over een timeframe van 2 maanden voordeel.