• Gemeente Woudenberg

Commissaris van de Koning bezoekt Woudenberg

WOUDENBERG De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Willibrord van Beek, heeft donderdag een bezoek gebracht aan Woudenberg. In gesprekken met de burgemeester en wethouders en tijdens de rondleidingen, kreeg de commissaris een beeld van het dorp Woudenberg en waar de gemeente staat.

De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht vormt de verbinding tussen de provincie en de landelijke overheid. Iedere twee jaar bezoekt hij de gemeenten in de provincie Utrecht en zo ook de gemeente Woudenberg.

Burgemeester Cnossen ontving hem om 14.00 uur bij het gemeentehuis, waarna gesprekken plaatsvonden over tal van onderwerpen. Zo kwam aan bod dat de gemeente er financieel stabiel voor staat en werd er gesproken over de huisvesting van vergunninghouders. Verder kwamen de plannen voor een compacter winkelcentrum en de herstructurering van het bedrijventerrein ter sprake. Ook werd er gesproken over regionale samenwerking en recreatie en toerisme.

Aansluitend volgde een rondleiding in Multifunctioneel Centrum De Schans. Later in de middag werd de nieuwe inrichting van het centrum bekeken. Ook bezochten de commissaris, de burgemeester en de wethouders het Henschotermeer, Het Groene Woud en bedrijventerreinen. Als afsluiting was er een informele bijeenkomst in Hotel Schimmel. Daarbij waren ook de leden van de provinciale staten en de raadsleden uitgenodigd.

Burgemeester Cnossen kijkt terug op een mooie middag. ,,Het is goed om de commissaris van de Koning iedere twee jaar te ontvangen. Zo blijft hij op de hoogte van de ontwikkelingen in Woudenberg en ziet hij dat we trots zijn op wat wij samen met alle inwoners bereikt hebben de afgelopen tijd."