• Foto: Joke van der Heide

'College heeft onvoldoende vertrouwen in handelen Ena'

SCHERPENZEEL Het college van B&W heeft onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop zorggroep Ena zich opstelt om de tijdelijke woonzorgunits voor de Scherpenzeelse senioren te realiseren, laat zij middels een persbericht weten.

Sinds 2011 is de gemeente bezig om samen met Woonstede, Norschoten en zorggroep Ena te komen tot de renovatie en verbouw van Het Huis in de Wei in Scherpenzeel. Om de verbouw te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de bewoners tijdelijk elders worden gehuisvest. Door vertraging van de verbouw van verpleeghuis Norschoten en de plotselinge verkoop van de grond waarop de tijdelijke units in Barneveld stonden, is besloten de bewoners van Huis in de Wei tijdens de verbouwing in units in Scherpenzeel te huisvesten.

Na herhaaldelijke beloftes en toezeggingen door zorggroep Ena is het tot op heden niet gelukt units voor het tijdelijk huisvesten van de Scherpenzeelse ouderen te regelen. ,,Mede naar aanleiding van recente gesprekken en het proces van de afgelopen jaren, heeft het college onvoldoende vertrouwen in een goede afronding van dit project door zorggroep Ena. Het college is teleurgesteld in de gang van zaken en beraadt zich over het vervolg van dit proces waarbij het voor het college van primair belang is de zorg voor ouderen in Scherpenzeel te behouden."