• Joke van der Heide

Collectieve zonne-energie: Panelen op dak van een ander

WOUDENBERG Door het initiatief van Stichting Duurzaam Woudenberg en Greencrowd is het mogelijk om in Woudenberg te investeren in duurzame energie, zonder zonnepanelen op je eigen dak. Dit kan via de postcoderoosregeling, waarbij collectief zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een ander.

Joke van der Heide

 

De postcoderoosregeling is bedoeld voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen hebben, het niet mooi vinden of veel te veel gedoe. Het is een overheidsregeling, waarbij de deelnemers vijftien jaar in zijn geheel vrijstelling krijgen voor de energiebelasting en deels voor de stroomkosten. Hoe groot de verrekening van de opgewekte energie met de stroomkosten is, is afhankelijk van het aantal te kopen zoncertificaten. Ieder zoncertificaat komt overeen met één zonnepaneel.

COÖPERATIE Door de aankoop van het zoncertificaat worden de kopers automatisch lid van een coöperatie. Een coöperatie van alle projecten, die geleid wordt door de leden en geen winstoogmerk heeft. Twee directieleden van het Amersfoortse bedrijf Service House maken zich sterk voor het opzetten van deze nieuwe regeling. Dirk Jan Masseling van Service House vertelt: ,,De ontwikkelingen gaan razendsnel. In Amersfoort zijn wij rond met een project voor 1.000 zonnepanelen op de daken van de Pondealer. Daarnaast zijn wij met zeven andere projecten in het land aan de slag."

Het is de taak van de lokale initiatiefnemers om het project op te starten. Stichting Duurzaam Woudenberg en Greencrowd hebben dan ook contact opgenomen met de gemeente, die direct enthousiast was. Ook hebben zij vastgoedeigenaar Lammert Wilbrink benaderd. Hij stelt vier daken beschikbaar op de Stationsweg Oost 281. Dit is een bedrijfsverzamelgebouw, met meerdere bedrijven en magazijnen, dat hij verhuurt. ,,Door mee te doen, kan ik mijn steentje bijdragen aan de verduurzaming van Woudenberg. In plaats van een vergoeding om mijn kosten te dekken, heb ik liever een paar panelen om de stroom van mijn huurders te verduurzamen", aldus Wilbrink.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om een eenmalige inleg te doen van 275 euro per zoncertificaat. Daarnaast is er een jaarlijkse contributie van zo'n 12 euro per certificaat om de coöperatie in stand te houden. Per huis zijn gemiddeld 15 zonnepanelen nodig om 100 procent energie op te wekken. Met deze investering behalen de deelnemers na 15 jaar een rendement 6,5 procent. In totaal gaat het project over 929 zonnepanelen. Het project gaat door bij een minimale verkoop van 157 panelen.

VRAGEN De coöperatie koopt de certificaten terug bij overlijden en bij verhuizen buiten de postcoderoos. De coöperatie bemiddelt alleen en koopt niet terug bij verhuizen binnen de roos. Als iemand er om wat voor reden ook vanaf wil. Gaat de eigenaar van het dak failliet, dan gaat de afspraak door een kettingbeding over op de nieuwe eigenaar. Na 15 jaar neemt de eigenaar van het dak de zonnepanelen zonder kosten over en wordt het project afgerond. Essent, Nuon en Energie Direct doen niet mee met het project en zijn niet bereid om de energiekosten te verrekenen.

Wethouder Gijs de Kruif gaf tijdens een bijeenkomst afgelopen woensdag aan trots te zijn op dit lokale project. Naast de initiatiefnemers zijn ook drie lokale leveranciers benaderd om offerte te doen voor de zonnepanelen. Voor geïnteresseerden is er 28 en 29 maart van 17.00 tot 21.00 uur een inloopavond in het Cultuurhuis. Voor meer informatie zie www.postcoderoosstroom.nl.