• Wethouders Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep (CU) en Anita Vlam (VVD).

    Gemeente Woudenberg

'Coalitievorming mistig'

WOUDENBERG Nadat 72 dagen geleden de stembussen sloten, heeft Woudenberg een nieuw college met GBW, CU en VVD. Waar GBW aangeeft met plezier en transparant het voortrouw te hebben genomen bij de coalitievorming, heerst er bij de presentatie van het coalitieakkoord bij de oppositiepartijen teleurstelling. Zij vinden het gevoerde proces mistig en ondoorzichtig.

Joke van der Heide

Na de eerste verkennende gesprekken besloot GBW twee mogelijke coalitievarianten te onderzoeken. De eerste optie was GBW, CU en CDA. De tweede GBW, CU en VVD. Oppositiepartijen SGP en PvdA-GroenLinks vroegen Marco van de Hoef waarom GBW niet met hun partij wilde verder praten. Het antwoord was dat hun partijprogramma's minder goed op dat van GBW aansluiten.

VERBAZING Dit antwoord verbaasde Henk-Jan Molenaar (SGP). Zijn partij zou namelijk zo een handtekening onder het gepresenteerde coalitieakkoord kunnen zetten. Ook de eis van de zondagsrust kan niet het geval zijn, want die gehandhaafd. Molenaar stelde dat de SGP als tweede partij in Woudenberg al 24 jaar puur symbolisch wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hij vraagt zich dan ook af wat de titel van het coalitieakkoord 'Sterk Woudenberg = Samen doen' waard is. Van de Hoef benadrukte dat GBW geen enkele partij bij voorbaat heeft uitgesloten.

Michel Hardeman (CDA) had wel het gevoel dat GBW er op voorhand al uit was met de CU. Tot zijn grote verbazing werd het CDA, ondanks zestien jaar prettige samenwerking in coalitie en college, niet als eerste partij uitgenodigd voor een gesprek. Hierdoor kreeg het CDA niet de kans om haar wens voor een klein efficiënt gemeentebestuur in te brengen.

FULLTIME WETHOUDERS Het CDA vindt drie bijna fulltime wethouders (100, 80 en 80 procent) namelijk niet nodig. Om die reden hadden zij GBW het advies gegeven om het aanbod van de SGP voor gedoogsteun aan opnieuw een college van GBW en CDA. De SGP had als voorwaarde verbonden dat er de komende vier jaar geen winkelopening zou komen op zondag. Als voordeel van dit voorstel noemde het CDA dat het college met twee ervaren wethouders en maar liefst 70.000 euro minder personeelskosten per jaar haar werk zou hebben kunnen voortzetten. Een hoeveelheid werk die volgens deze partij prima te doen is voor 1,9 wethouders.

GBW wees dit verzoek af en ging de coalitieonderhandelingen in met CU en VVD. Het CDA voelt zich hierdoor aan de kant gezet en is teleurgesteld, maar ook trots dat de partij staat voor haar principes. Reden om het aanbod van de SGP niet te verkennen was volgens Van de Hoef dat zijn partij wil gaan voor een meerderheidscoalitie en gedoogsteun geen goede optie vindt.

Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) vond het informatieproces na de grote overwinning van haar partij een anticlimax. ,,Er is welgeteld één gesprek geweest tussen onze partij en GBW. Daarna was het radiostilte. Het voelt alsof dit gesprek alleen voor de bühne is gehouden. Daarmee doet GBW geen recht aan de verkiezingsuitslag." Vervolgens deed Van de Graaf een oproep aan GBW om het informatieproces over vier jaar zorgvuldiger in te steken met een informateur. Marco van de Hoef gaf toe dat dit in deze complexe situatie met drie partijen achteraf beter was geweest. Hij wilde nog geen toezeggingen doen voor over vier jaar.

LIBERAAL GELUID De burgemeester heeft de raad laten weten bij volgende gemeenteraadsverkiezingen een voorstander te zijn van het inschakelen van een informateur. Over het coalitieakkoord was met name de SGP positief. De PvdA-GroenLinks miste het lokale maatwerk. Moniek van de Graaf vond het jammer dat er niet meer kleur is bekend over een onderwerp als armoedebestrijding voor kinderen. Dat de CU als enige christelijke partij in de coalitie de zondagsopening heeft weten tegen te houden vond Van de Graaf een compliment waard. Samen met het CDA complimenteerde zij de VVD. Volgens hen is ondanks dat de VVD de kleinste partij is, het liberale geluid het duidelijkste te horen in het coalitieprogramma. Als reactie op het coalitieakkoord vraagt het CDA zich af wat het nieuwe college gaat doen. ,,Onderzoek", concludeert Michel Hardeman. ,,In het akkoord komt dit woord maar liefst 23 keer voor en dan voor de meest uiteenlopende onderwerpen waarover de coalitie daarom nog geen besluiten hoeft te nemen."