• Koen van Weel

Coalitie Woudenberg: GBW, CU en VVD; CDA valt buiten de boot

WOUDENBERG In Woudenberg gaan drie partijen de coalitioeonderhandelingen aan: GBW de ChristenUnie en de VVD. Het CDA valt buiten de boot. ,,Vele mogelijkheden hebben de revue gepasseerd na deze eerste ronde gesprekken", aldus Marco van de Hoef, fractievoorzitter van GBW. ,,We zijn open en transparant, zonder verwachtingen vooraf, alle gesprekken ingegaan.

,,Alle partijen hebben constructief en met hun eigen ambitie aangegeven waar hun voorkeuren liggen voor de vorming van een nieuw college. Wij hebben de partijen ook gevraagd met welke partijen zij het niet wenselijk vinden om samen te werken. Dan ga je optellen wat wel en niet kan en gisterenavond zijn wij tot dit besluit gekomen." De uitkomst is dus een tweede ronde van gesprekken tussen GBW, CU en VVD. Ook de fractievoorzitters Marleen Treep (CU) en Jhony Stalman (VVD) hebben aangegeven met positieve energie en met hun eigen ambities deze tweede ronde gesprekken in te gaan.

Marco van de Hoef geeft aan dit een realistische, werkbare en goede stap te vinden. ,,Het woord cohesie heeft de afgelopen dagen veel rondgedwaald." Hij wil echter wel benadrukken dat als deze gesprekken niet tot een goed resultaat leiden, GBW zal terugvallen op andere mogelijkheden. Marleen Treep (CU) vertelt dat haar partij geen andere partijen op voorhand heeft uitgesloten. ,,Wij hebben vanaf het begin aangegeven als CU beschikbaar te zijn om, als we gewenst zijn, deel te nemen aan het college." Ook Hans Barelds (VVD) vertelt dat de VVD niemand heeft uitgesloten. Fractievoorzitter Jhony Stalman heeft in de aanloop naar de verkiezingen al wel duidelijk gemaakt dat de VVD graag wil mee regeren. ,,Als VVD lopen wij zowel landelijk als lokaal niet weg voor onze verantwoordelijkheid en zitten graag aan de onderhandelingstafel", aldus Hans Barelds over deze unieke kans voor de VVD gezien de politieke geschiedenis van de gemeente Woudenberg.

Het CDA zit niet in het beoogde college. Breekpunt is dat deze partij inzette op een college bestaande uit twee wethouders en gedoogsteun van een derde partij. ,,Voorkeur vanuit het CDA is voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, de CDA-GBW combinatie. Insteek is geweest het bestuur zo efficiënt mogelijk in te richten en de huidige bezetting van twee wethouders niet uit te breiden. In de verkenningen bleek een partij bereid te zijn het huidige college gedoogsteun te geven zonder zelf een wethouderspost te claimen. Hierin zien wij mogelijkheden voor uitermate efficiënt gemeentebestuur, waarin een breed deel van de Woudenbergs bevolking wordt vertegenwoordigd. We wilden deze variant graag onderzoeken voordat een andere coalitie met drie wethouders als optie werd verkend. Helaas bleek GBW hier tot op heden niet toe bereid zo laat het bestuur van CDA-Woudenberg in een persbericht weten.

De SGP was bereid CDA-GBW combinatie gedoogsteun te geven. ,,Onze reden is dat  wij  voorzien dat de zondagsrust in gevaar komt. Wij vinden dat zo belangrijk dat wij met dit voorstel zijn gekomen. Voor een ander punt zou je als grote partij met drie zetels niet  zo snel met  zo'n voorstel komen. Daarbij vinden wij wethouder Gijs de Kruif een heel ervaren bestuurder." De SGP  heeft  zelf geen enkele partij uitgesloten, stelt onderhandelaar Henk-Jan Molenaar. ,,Dat  doe je niet op lokaal niveau. Dan kom je er altijd uit met elkaar."