Coalitie voor gratis Hens

WOUDENBERG De lokale en provinciale linkse politieke partijen willen in een persoonlijk gesprek een appèl doen op de nieuwe exploitant van het Henschotermeer, familie Van de Lagemaat, om de recreatieplas alsnog entreevrij te houden.

Joke van der Heide

Dit is het resultaat van een bijeenkomst afgelopen donderdag bij Hotel Schimmel in Woudenberg. De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van Ruud Stuivenberg, Woudenberger en lid van de SP in Leusden. Als reden voor het initiatief geeft Stuivenberg aan dat de aankondiging van de familie Van de Lagemaat over entreeheffing tot veel onrust en vragen heeft geleid onder inwoners van Woudenberg, de Utrechtse Heuvelrug en de verdere regio. De antwoorden op financiële vragen van het SP-Statenlid mevrouw Noordenbos aan de gedeputeerde gaven ten slotte de doorslag om de lokale en provinciale fracties van SP en PvdA-GroenLinks te mobiliseren. Ook lokale CDA-fracties werden tot hun eigen verrassing uitgenodigd voor de bijeenkomst.

 

TE KORT Stuivenberg licht toe: ,,Uit die antwoorden blijkt dat het Henschotermeer in tegenstelling tot het totale recreatieschap zich bijna zelf kon bedruipen. Cijfers van Recreatie Midden Nederland over 2016 laten zien dat de baten 413.704 euro en de totale lasten inclusief personeelslasten, onderhoud en huur 449.095 euro (exclusief BTW) zijn. Dit beperkte exploitatietekort van 35.391 euro werd door de deelnemende gemeenten en provincies betaald."

Vanaf 1 januari 2018 is het recreatieschap opgeheven en zijn er voor de nieuwe exploitant geen publieke middelen meer beschikbaar. Stuivenberg is van mening dat dit beperkte tekort voor een ondernemer meer dan oplosbaar moet zijn en dat entreeheffing dan niet nodig zou moeten zijn. Het recreatieschap was immers niet uit op winst. De toezegging van de provincie en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg om welwillend te staan tegenover ontwikkeling op en rond het Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving en zo mogelijk ook daarbuiten, zal daarbij volgens hem zeker een positieve rol spelen.

 

POLITIEKE KEUZE Een verdere  rol spelen provincie en gemeenten niet in dit verhaal. Zij geven aan dat de keuze om eventueel toegang te heffen, valt binnen de bedrijfseconomische maatregelen die de exploitant mag treffen. Noordenbos vindt het een slechte zaak dat de recreatievoorziening overgelaten wordt aan de markt en niet langer een publieke voorziening is. Tot haar verbazing wordt een deel van het vrijgekomen budget door de provincie direct in de Vinkeveense plassen gestoken. Dat is blijkbaar een kwestie van politieke keuze stelt zij.

Moniek van de Graaf vindt de vruchten die je plukt van de in het verleden gemaakte politieke keuzes heel zuur. Zij wil zich toch sterk maken voor gratis toegang en de exploitant uitnodigen voor een gesprek. De inwoners hebben volgens haar na twee maanden radiostilte in ieder geval recht om te weten waar  zij vanaf 1 april aan toe zijn. Of en hoe hoog de entree zal zijn, of er een hek komt om het meer en of het dan nog wel geopend zal zijn op onrendabele tijden.