'Cliëntenraad is niet nodig'

WOUDENBERG Goof de Vor, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein, is het niet eens met de oproep van de SGP om het takenpakket van de nieuwe adviesraad uit te breiden met een formele cliëntenraad en informatieverstrekking.

Op verzoek van de SGP was dit onderwerp over de positie van de cliënt op de agenda geplaatst van de commissievergadering van afgelopen dinsdag. De SGP vindt de plannen van het college over de inbreng van cliënten middels het organiseren van thema-avonden, weinig duidelijkheid en ondersteuning bieden. De fractie wil een meer gestructureerde aanpak door het opzetten van een cliëntenraad, al dan niet onder de vlag van de Adviesraad Sociaal Domein. De andere fracties steunden de SGP. Door te werken met een cliëntenraad heeft de ervaringsdeskundige een eigen inbreng in de advisering van de gemeente en kan ook de informatieverstrekking beter verzorgd worden.

De Vor legt uit waarom hier niet voor gekozen is. De adviesraad wil zich richten op de kerntaken, het meedenken en adviseren van de gemeente over beleidsplannen en de effecten daarvan voor de Woudenbergs samenleving. ,,De adviesraad is geen belangenbehartiger. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat zijn taken voor professionals. Bij de gemeente is hiervoor een onafhankelijke cliëntondersteuner in dienst. Zij heeft nog maar een paar zaken in behandeling. Het probleem is dat Woudenberg haar nog niet goed kent." Wanneer er meerdere signalen komen dat er iets niet goed loopt of klachten een structureel karakter krijgen, pakt de adviesraad deze wel op. Dat hoort bij haar toetsende taak. De Vor: ,,Naast onze leden beschikt de adviesraad over een uitgebreid netwerk van (ervarings-)deskundigen met wie wij de signalen kunnen bespreken. Zo hebben ervaringsdeskundigen een eigen inbreng."

De Vor is net als de politiek geen voorstander van een onafhankelijke cliëntenraad los van de adviesraad. ,,Daarvoor is de schaalgrootte van Woudenberg te klein. Ik wil de politiek vragen om ons eerst maar eens aan de slag te laten gaan", aldus De Vor.