• Menno Bausch

Chemisch bedrijf verantwoordelijk voor stank Stationsweg-Oost

WOUDENBERG Het chemisch bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. in Woudenberg is verantwoordelijk voor de stankoverlast van woensdagochtend rond om de Stationsweg-Oost en Parallelweg in Woudenberg. Het bedrijf heeft oplosmiddelen in de gemeentelijke riolering geloosd en had daarvoor geen vergunning. Dit heeft een inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geconstateerd. Ook is vastgesteld dat het milieu-incident niet bij de omgevingsdienst is gemeld. ,,Hiertegen zal handhavend worden opgetreden."

Woensdagochtend werd een vreemde, 'aceton-achtige' lucht geroken. Naar aanleiding daarvan werden tientallen woningen en bedrijven ontruimd. Bewoners werden opgevangen in hotel Schimmel.

ONDERZOEK Verschillende instanties hebben onderzoek gedaan naar de bron van herkomst. Volgens de omgevingsdienst gaat het om alfa-methylstyreen, afkomstig van Van Appeldoorn. ,,We hebben Van Appeldoorn direct verordonneerd de aansluiting op het gemeentelijk riool af te sluiten. Tevens zijn afspraken gemaakt dat het bedrijfsriool wordt gereinigd door een deskundig bedrijf. Momenteel wordt onderzocht welke handhavingsstappen worden genomen."