Certificaat voor nieuwe SchuldHulpMaatjes

WOUDENBERG De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel zijn in samenwerking met de diaconieën van acht kerken gestart met het project SchuldHulpMaatje. Woensdag ontvingen vijf SchuldHulpMaatjes en een coördinator hun certificaat uit handen van wethouders Pieter de Kruif van de gemeente Woudenberg en Henk Vreeswijk van de gemeente Scherpenzeel.

De maatjes zijn getraind door professionele docenten van de vereniging SchuldHulpMaatje en zijn nu gecertificeerd om mensen te begeleiden om uit de schulden te komen en/of te blijven. In totaal zijn er nu zeven SchuldHulpMaatjes en twee coördinatoren opgeleid. Tijdens de uitreiking van de certificaten werd ook de nieuwe website van de IDH Schuldhulp gepresenteerd.

SCHULDHULPMAATJES SchuldHulpMaatjes zijn getrainde vrijwilligers die preventief hulp bieden aan mensen die moeite hebben om rond te komen. Ze bieden ook ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. De activiteiten van de maatjes ondersteunen de inzet van professionele instellingen en organisaties, zoals de gemeente en woningcorporaties.

IDH SCHULDHULP Het bestuur van de Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) in samenwerking met de sociale teams van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel, de woningcorporaties en de voedselbank is op 2 januari van dit jaar gestart met het project IDH Schuldhulp. Met behulp van de opgeleide SchuldHulpMaatjes begeleiden zij mensen om uit te schulden te komen en/of te blijven. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat steeds meer mensen door bijvoorbeeld het verlies van werk moeite hebben om rond te komen. De schuldhulpverlening die IDH Schulphulp biedt is er voor iedereen, ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. De IDH zet zich vanuit de actualiteit en kracht van het geloof in voor de verbetering van de sociale cohesie, de leefbaarheid en de vitaliteit voor alle inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel.

PARTICIPANTEN De acht kerken met wie de gemeenten samenwerken in het project SchuldHulpMaatje zijn Hervormde Gemeente Scherpenzeel, Christelijk Gereformeerde Kerk De Open Hof Scherpenzeel/ Woudenberg, Protestantse Gemeente De Achthoek Scherpenzeel, Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel, Protestantse Gemeente De Voorhof Woudenberg, RK Parochie St. Maarten Locatie H. Catharina Woudenberg/ Scherpenzeel/ Renswoude, Hervormde Gemeente Woudenberg, Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg.

INFORMATIE De IDH Schuldhulp is telefonisch bereikbaar via het tel. 06-30207868 of per e-mail via info@idhschuldhulp.nl . Voor meer informatie kunnen inwoners en andere belangstellenden terecht op www.IDHschuldhulp.nl