Centrumplan: Veiligheid of commercie?

WOUDENBERG Kiest de Woudenbergse gemeenteraad donderdag in het centrumplandebat voor de belangen van de bewoners of voor die van de winkeliers? Gaan de raadsleden voor veiligheid of voor commercie?

Joke van der Heide

Mevrouw de Ruig van Tabaksspeciaalzaak Daatselaar is blij met optie 2 voor éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. Voor haar bedrijf is het noodzaak dat klanten en leveranciers vlake voor de deur kunnen parkeren. Zij heeft alleen problemen met de ingetekende vier parkeerplaatsen bij optie 2, waarvan er twee in de zomer vervallen voor terrassen. In de huidige situatie zijn er tien parkeerplaatsen voor de zeven winkeliers.

PARKEERPLAATSEN Een bijkomend probleem is dat de parkeerplaatsen, ook nu, door de bewoners van de Dorpsstraat worden gebruikt voor lang parkeren. ,,Als ik de winkel om 7.00 uur open doe, staat alles vol en dan rijden mijn klanten door", aldus mevrouw De Ruig.

Zij kan zich vinden in het voorstel om vanaf 06.00 uur 's morgens een blauwe zone in te voeren, maar benadrukt dat er dan wel gehandhaafd moet worden. Wethouder Gijs de Kruif wil onderzoeken of er twee parkeerplaatsen bij kunnen komen.

Betting Kroeze, voorzitter van Vereniging van Eigenaren van Woningencomplex Gebouw De Nieuwe Poort, begrijpt niet dat het college onder druk van de winkeliersvereniging is gekomen met optie 2, terwijl de verkeersdeskundigen optie 1 het veiligst vinden.

Dat geldt ook voor de bewoners van De Nieuwe Poort en voor de voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat stelt hij vast. Kroeze geeft aan dat de kruising Dorpsstraat/De Nieuwe Poort nu al levensgevaarlijk is. Dat in de reactienota staat dat het kruispunt bij optie 2 minder veilig wordt, is voor veel bewoners moeilijk te verteren.

Er is vijf raadsperioden over gedaan om tot een eindvoorstel te komen voor de herinrichting van het centrum. Dat zegt iets over de moeilijke opgave en de vele belangen, die er spelen.

 

Betting Kroeze geeft namens de bewoners van De Nieuwe Poort aan dat de situatie rondom het kruispunt Dorpsstraat/De Nieuwe Poort met éénrichtingsverkeer vanuit de Dorpsstraat en het tweezijdige drukkere verkeer dat van en naar parkeerterrein Kostverloren zal gaan, nog gevaarlijker wordt. Om de verkeersdruk te verdelen en de onveiligheid te verminderen pleit hij er voor om het gemotoriseerde verkeer van en naar het dorpscentrum zowel via de Prins Bernhardstraat als de Nieuwe Poort te leiden. De vraag is of dit tot sluipverkeer leidt. Zijn conclusie dat alleen de vrachtwagens van AH en de HEMA de Prins Bernhardstraat zullen gebruiken en die van de Zeeman, Aldi, Kruidvat, Blokker, Ter Stal en Rabobank via de Dorpsstraat het centrum zullen verlaten, zette de wethouder aan het denken. Hij wil dit meenemen in een later op te stellen verkeersplan.

 

Dat geldt ook voor de bezwaren van de bewoners aan parkeerterrein Kostverloren. Zij hadden hiervoor het Uwwetloket ingeschakeld. Hoewel zij aangeven dat het parkeerterrein hoognodig toe is aan een zogenaamde opknapbeurt, hadden zij een aantal kanttekeningen die er opgericht zijn om het parkeerterrein overzichtelijker in te richten. Wanneer het te rijden rondje anders wordt geconstrueerd, hoeven de automobilisten die geen parkeerplek kunnen vinden de parkeerplaats niet eerst te verlaten en opnieuw het centrum door te rijden om alsnog een plek te zoeken. Ook vroegen zij aandacht voor de veiligheid rond de achteringangen van woningen en winkels.

Om de parkeerdruk aan de Kostverloren te verlagen stelde de DES voor om de dertien vergunningsplaatsen te verplaatsen naar het parkeerterrein achter het Cultuurhuis. Of dit wenselijk is hangt af van de vraag of de vergunningen van bewoners van de Dorpsstraat of de Kostverloren zijn. Het ontbreken van oplaadplaatsen voor auto's en e-bikes werd door de VVD aangegeven. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij het voorstel van het college om te kiezen voor optie 2, dit na twee jaar te evalueren en dan indien wenselijk te switchen naar optie 1. In een gezamenlijke statement gaven CDA en GBW aan dat een speerpunt van de coalitie met dit centrumplan gehaald is.