Centrumplan: meer groen en minder verkeer

WOUDENBERG ,,Woudenberg is heel groen, behalve het centrum. Dat bestaat uit steen en veel verkeer", vertelt wethouder Gijs de Kruif. Deze punten worden in de nieuwe centrumvisie aangepakt. Een andere uitdaging bij de plannen is en blijft de drukke N226, die dwars door het centrum loopt.

Een belangrijk punt uit de centrumvisie is om de verkeersstromen te wijzigen. De wethouder legt uit dat de grootste ingrepen in de Dorpsstraat worden gedaan. In de huidige situatie gaat er veel doorgaand verkeer door de Dorpsstraat. Door het eenrichtingsverkeer en het autoluw maken van het centrum zullen de automobilisten in de toekomst vanuit de wijken over de Europaweg het dorp verlaten. In het gebied rond de Dorpsstraat gaat er meer veranderen. Het gedeelte vanaf de Bernhardstraat tot aan de oversteek met de Geeresteinselaan wordt autovrij gemaakt. Automobilisten, die het centrum in komen, worden via de Bernhardstraat naar het parkeerterrein van de Kostverloren geleid. Door het slopen van Dorpsstraat 15 kan een nieuwe weg worden aangelegd die het parkeerterrein van de andere kant zal verbinden met de ontsluitingsweg De Nieuwe Poort. Hiermee wordt volgens de wethouder ook een gevaarlijke verkeerssituatie door het slechte zicht van de afbuigende weg opgelost." Ook is het plan om de Prins Bernhardstraat voor alle verkeer af te sluiten of alleen voor bevoorradingsverkeer open te stellen.

Over het probleem van de N226 is de wethouder duidelijk: ,,De N226 is een gegeven. Het is een utopie om te denken dat deze tussen nu en tien jaar ondergronds gaat. Minder verkeer op de N226 is het doel in overleg met de provincie. Aanpassingen op de N224, N226 en N227 moeten meer verkeer via de N227 van en naar de A12 en A28 leiden. Wij realiseren ons dat door de aanleg van de tunnel bij Maarsbergen de weg eerder drukker gaat geworden."