• Foto: Joke van der Heide

Centrumplan hot item in 2016

WOUDENBERG De jaarwisseling is altijd een moment om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken en hét moment waarop we met z'n allen goede voornemens maken. Onze redactie stelde aan de politieke fracties de vraag welke onderwerpen zij in 2016 hoog op de politieke agenda hebben staan.

Joke van der Heide

Met name het centrumplan is voor alle fracties een hot item. Het centrum moet het levendige en actieve hart van het dorp worden. In het najaar heeft het college een plan ter inspraak voorgelegd aan de inwoners. Hierop zijn veel reacties gekomen, die allemaal door de gemeente in behandeling zijn genomen.

Marleen Treep (CU) geeft aan dat dit onderwerp de gemoederen in 2016 zal bezighouden. Haar fractie was niet gelukkig met het gepresenteerde plan. Zij realiseert zich dat er met een historisch centrum een aantal omstandigheden zijn waarmee je het moet doen. En hoe het centrum ook heringericht wordt, er altijd inwoners zullen zijn, die er niet gelukkig mee zijn. ,,Ik zie een pittige uitdaging voor het college en wij zullen de plannen kritisch volgen", aldus Treep.  De SGP is daarom een stap verder gegaan en heeft een alternatief plan ingediend, dat volgens deze fractie gesteund wordt door de Woudenbergse ondernemers. Deze hebben onder leiding van de DES zelf ook een plan ingediend. Marco van de Hoef (GBW) ziet daarom juist een samenwerking met de DES en doet belangrijke uitspraken. Van de Hoef: ,,Hoewel de structuurvisie voor onze fractie de basis blijft, willen wij goede initiatieven vanuit de DES en andere belanghebbenden, die nog meer kwaliteit bieden dan de structuurvisie, omarmen."

Het centrumplan heeft ook de volle aandacht van de VVD.  Deze partij gaat voor een economisch sterk centrum. Met name de verkeersveilige inrichting met voldoende parkeergelegenheid staat voorop.

* Lees meer over de politieke speerpunten van de partijen in De Woudenberger van deze week.