Centrum Woudenberg niet autoluw

WOUDENBERG  Het Woudenbergse college komt met aangepaste plannen voor het centrum met verwerking van de reacties van bewoners, ondernemers en de politiek. Het college stond hierbij voor twee grote dilemma's:  bij het voorstel om een deel van de Dorpsstraat autoluw te maken en bij het gevoel van onveiligheid bij parkeerterrein Kostverloren.

 

Door Joke van der Heide

In het eerste centrumplan is gekozen voor het autoluw maken van een deel van de Dorpstraat, vanaf de Bernhardstraat. Met als doel een aantrekkelijk winkelgebied te creëren met terrasmogelijkheden voor de horeca. Plus een veilige fietsroute door het dorp. In de huidige situatie zijn er geen fietspaden in het centrum. De reactie van bewoners en met name omwonenden was positief, terwijl een autoluw winkelgebied voor een aantal winkeliers geen optie is. Voor hen is het belangrijk dat hun klanten voor de deur kunnen parkeren.

 

Het college zal in maart twee varianten presenteren aan de raad. De nieuwe variant is dat rekening houdend met de bezwaren van de winkeliers, gekozen wordt voor het doortrekken van het éénrichtingsverkeer vanaf de Dorpsstraat. Dit heeft gevolgen voor de invulling van het winkelgebied. Het leidt tot vier extra parkeerplaatsen, geplande terrassen worden minder Verkeersveiligheid of eigenlijk 'een gevoel van' vormt het tweede dilemma. Alle partijen maken zich zorgen over de begaanbaarheid van het parkeerterrein Kostverloren voor vrachtverkeer. Door de grote hoeveelheid parkeerplaatsen lijkt de draai voor vrachtwagens met ook nog eens tweerichtingsverkeer moeilijk te maken. Dat betekent dat de Prins Bernhardstraat niet geheel afgesloten kan worden, maar alleen voor eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens open zal zijn.

Het aanpassen van het centrum is een visitekaartje voor het hele dorp. ,,Wij willen een groen centrum waar de bewoners trots op zijn en graag komen. Een centrum dat voor de winkeliers een mooi gebied is om te ondernemen en waar fietsers en wandelaars zoveel mogelijk ruimte hebben", licht wethouder Gijs de Kruif toe.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle achtenvijftig, soms tegengestelde, reacties te beoordelen. Ook de opmerkingen van de goedbezochte informatieavond in het Cultuurhuis zijn meegenomen. Via een extern verkeerskundig adviesbureau is een extra verkeersstudie gedaan over de verkeersveiligheid van de kruising Kostverloren-Dorpsstraat-Nieuwe Poort en de aansluiting op Kostverloren.

 

Beide situaties zijn als verkeersveilig beoordeeld. De kruising vormt wel de bottleneck. Vooral verkeer vanaf het gemeentehuis naar de Kostverloren heeft beperkt zicht op het verkeer dat van oostelijke richting vanuit het dorp de bocht om komt. Wethouder: ,,Dat is niet ideaal en complex, maar veilig op te lossen." Uitgangspunt is dat de fietser voorrang heeft op het kruisende autoverkeer en door het aanleggen van een verkeersplateau wordt de snelheid op de kruising laag.

 

AANTREKKELIJK VOOR WANDELAARS De inrichting van het winkelgebied blijft er op gericht om het verkeer zo beperkt mogelijk te houden en daarmee aantrekkelijk mogelijk voor wandelaars en fietsers te houden. Om die uitstraling te versterken heeft de weg zo min mogelijk hoogteverschillen.

Om toch terrasmogelijkheden te kunnen realiseren stelt het college voor om in de zomermaanden flexibel een aantal van de vier extra parkeerplaatsen op te heffen en als terras te gebruiken.Het gebied wordt zo ingericht dat, mocht er in de toekomst wel een wens voor een autoluw winkelgebied zijn, dit dan eenvoudig te realiseren is. Voor de doorgetrokken bomenrij worden leilindes geadviseerd. Bij de hoogte wordt rekening gehouden met zichtbaarheid van de etalages en het uitzicht van de bewoners op de bovenverdieping. Voor de inrichting van het Parkeerterrein Kostverloren is gekozen voor een zelfde inrichting als bij het Cultuurhuis.

In tegenstelling tot de Structuurvisie stelt het college voor om het winkelgebied in de Voorstraat uit te breiden met het deel van de Schoutstraat tot de Kerkstraat ,,Wij hebben veel handtekeningen gekregen en hebben daar niet lang over na hoeven denken", vertelt de wethouder. De rest van de Voorstraat blijft zo, maar zal met regulier onderhoud op termijn meer aansluiten op het centrum.

DUURSTE VARIANT Hoewel de wethouder eerder aangaf dat het beschikbare budget van 1.250.000 voor het centrumplan voldoende zou zijn, blijkt dit niet het geval. ,,Wij gaan voor de duurste variant. De kosten hiervoor zijn geraamd op 1.491.500 euro. De verwachting is dat wij wel een bijdrage van de provincie krijgen voor verbetering van de doorgaande fietsroute door het centrum. Daardoor wordt het eerder door de raad gereserveerde bedrag niet overschreden. Op 8 maart wordt het centrumplan behandeld in de raad. Insprekers kunnen zich melden bij de griffier.