• Eenrichtingsverkeer maakt Dorpstraat verkeersvriendelijker

    Joke van der Heide

Centrum verkeersveiliger

WOUDENBERG Het centrumplan en de verkeerscirculatie op Kostverloren hebben het gewenste effect. De Dorpsstraat is veiliger en fietsvriendelijker geworden. Kleine verkeersmaatregelen plus handhaving zijn wel noodzakelijk.

Joke van der Heide

Op verzoek van de raad heeft er in juni 2017 een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het verkeersbesluit Kostverloren/Centrumplan dat in 2016 bij de herinrichting van het centrum door het college is vastgesteld. Wethouder Gijs de Kruif vertelt dat er bij de ontwikkeling van het plan is toegezegd dat er een volledige evaluatie eind 2019 zal plaatsvinden, maar dat de raad eerder behoefte had om de effecten te beoordelen. De raad wordt via de ingekomen stukken op 17 april geïnformeerd over de resultaten van deze evaluatie.

De belangrijkste wijzigingen van het verkeersbesluit die in de evaluatie zijn meegenomen zijn het éénrichtingsverkeer in de Dorpstraat vanuit de Stationsweg West naar De Nieuwe Poort, de doorsteek van De Nieuwe Poort naar parkeerterrein Kostverloren en éénrichtingsverkeer op de Prins Bernhardlaan.

Voor de evaluatie is er met de raadsleden een schouw gehouden en zijn er gedurende tien aaneengesloten dagen verkeerstellingen gehouden. Deze zijn vergeleken met de tellingen van 2015, voorafgaand aan de herinrichting. Aan de hand van de cijfers concludeert de wethouder dat het effect van het éénrichtingsverkeer in de Dorpstraat zijn doel heeft bereikt. Meer dan de helft van het verkeer vanaf de rotonde N226 naar de Dorpstraat en parkeerterrein Kostverloren kiest voor een andere route of voor andere vervoersmiddelen en het aantal vrachtwagens dat gebruik maakt van de Dorpstraat is met 42 procent gedaald. Het aantal bestelbussen en auto's is licht gestegen. ,,De Dorpstraat is niet alleen verkeersveiliger, maar ook veel fietsvriendelijker geworden", vertelt De Kruif.

INRIJVERBOD Uit de cijfers blijkt ook dat bijna de helft van het aantal vrachtwagens langer dan 7 meter het centrum via De Nieuwe Poort mijdt. De wethouder legt uit dat dit komt doordat vrachtwagens de draai op het parkeerterrein vanaf De Nieuwe Poort moeilijk kunnen maken. Het gevolg is dat zij tegen de rijrichting inrijden. Ter voorkoming van schade aan het straatmeubilair en verkeersonveilige situaties heeft het college daarom besloten om een inrijverbod voor vrachtwagens in te stellen via De Nieuwe Poort. Dit verkeersbesluit is 27 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Gedurende zes weken kan bezwaar worden aangetekend. ,,Met de ondernemers in het centrum hebben wij afgesproken dat zij hun leveranciers vragen om via de Europaweg-Stationsweg West naar het centrum te rijden en via De Nieuwe Poort of de Prins Bernhardstraat het centrum te verlaten", vertelt hij.

Gezien de hoeveelheid vrachtverkeer in een dorp als Woudenberg verwacht de wethouder niet dat dit tot een te grote belasting van de Stationsweg West en Koningin Emmastraat zal leiden. Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Dorpstraat heeft namelijk, zonder deze wijziging, tot gevolg dat het verkeer op de Stationsweg-West van de Koningin Emmastraat naar de Schans sterk is afgenomen. Hoewel er ook in de andere richting een afname is, is de Koningin Emmastraat wel drukker, aangezien 100 procent van het verkeer naar de Stationsweg daar vandaan komt.

Opvallend is dat het éénrichtingsverkeer op de Prins Bernhardstraat van het parkeerterrein richting de Prins Clausstraat structureel wordt overtreden. Eénrichtingsverkeer zou moeten leiden tot een afname van het verkeer met 90 tot 95 procent, terwijl het slechts leidt tot een afname van 50 procent. Naast actieve handhaving door Boa en politie heeft het college een extra verkeersbord geplaatst.

HANDHAVING Op de Nico Bergsteijnweg richting de Prins Hendrikstraat wordt het inrijverbod voor vrachtwagens structureel genegeerd, wat ook vraagt om handhaving. Daarnaast vindt de wethouder dat de Nico Bergsteijnweg voor het nieuwe college hoog op de agenda moet staan om aangepakt te worden. Uit de metingen blijkt dat tussen de N226 en de Prins Hendrikstraat het verkeer nog net onder de norm blijft van 4.500 motorvoertuigen per 24 uur, maar dat het wel heel druk is. Met name tijdens de ochtendspits, als er naast woon-werkverkeer veel scholieren op de fiets rijden. De verkeersdrukte geldt ook voor de Prins Hendrikstraat.

TOEKOMSTPROEF De verkeersdrukte rond het centrum en de oude wijken baart de politiek zorgen. Ondanks dat er maar tien klachten zijn binnen gekomen bij de gemeente worden raadsleden geregeld benaderd door de bewoners over deze problematiek. Daarom is in de raad van 25 januari afgesproken om dit jaar opnieuw verkeerstellingen te houden. De bezorgdheid van de Woudenbergers bleek ook bij de eerste informatieavond van plan Hoevelaar. De aanwezigen wilden vooral weten hoe verdere verkeersdruk op de N224 wordt opgelost. De wethouder deelt deze zorgen en hoopt dat de tellingen van de provincie leidt tot maatregelen. Het centrum is volgens hem toekomstproef.