• Buurtbewoners doen groenonderhoud en houden plein bladvrij

    Joke van der Heide

CDA pleit voor Right to Challenge

WOUDENBERG  Is het vergroten van invloed van burgers op het lokale bestuur van de gemeente een oplossing voor problemen als het groenonderhoud of de hoge kosten in de zorg? Het CDA wil het college opdracht geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden, die dit zogenaamde Right to Challenge voor Woudenbergers kan bieden.

 

Joke van der Heide

Het vanuit Engeland afkomstige Right to Challenge houdt in dat een groep burgers of leden van bijvoorbeeld een (buurt)vereniging of vrijwilligersorganisatie, die menen een publieke dienst zelf effectiever en efficiënter te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente 'uit te dagen'. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de gemeente de betreffende dienst (opnieuw) aanbesteden en burgers in de gelegenheid stellen zelf een offerte uit te brengen. Zijn voorwaarden als welzijn en financiering daarin geborgd én verbeterd, dan moet de dienst worden overgedragen.

 

VERTROUWEN ,,Het is een mooie manier van burgerparticipatie, waarbij burgers niet alleen meedenken, maar ook meedoen", vertelt CDA-fractievoorzitter Michel Hardeman enthousiast. Het sluit aan bij de discussie waarvoor gemeenten nu eigenlijk wel en niet verantwoordelijk zijn en bij de ontwikkeling waarbij gemeenten een steeds groter beroep doen op de samenleving. ,,Maar", zo argumenteert Hardeman ,,Termen en kreten als meedoen, eigen initiatief en burgers betrekken, stellen pas echt wat voor, wanneer burgers niet alleen het vertrouwen, maar ook de middelen en de verantwoordelijkheid krijgen om hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun wijk of dorp."

 

In navolging van Engeland en Denemarken zijn er door het hele land initiatieven. Zo is er onder meer in de gemeenten Leeuwarden, Deventer en Amersfoort een gedeelte van het groenbeheer overgenomen. Zijn er mooie projecten op het gebied van zorg in Utrecht, Schaijk en Austerlitz en kunnen inwoners in Apeldoorn deelnemen aan een werkervaringstraject. Allemaal projecten die écht vanuit de samenleving komen vertelt Hardeman. Een ontwikkeling, waar het CDA achterstaat. Hardeman: ,,Het komt niet alleen tegemoet aan de eisen en omstandigheden van de huidige politieke tijdgeest. Nog belangrijker vinden wij als CDA dat we ruim baan geven aan de deskundigheid, het enthousiasme, de creativiteit en bovenal de saamhorigheid van de inwoners van Woudenberg."

 

ONDERZOEKEN Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp door CDA-fracties in meerdere plaatsen op de politieke agenda wordt geplaatst. ,,Wij willen dit ook mogelijk maken voor Woudenbergers. Hoe het vormgegeven kan worden, willen we laten onderzoeken door de gemeente. Daar willen wij als CDA- fractie budget voor beschikbaar stellen."  De raad zal zich in oktober of november buigen over dit voorstel. Dan zullen ook praktische vragen naar voren komen als hoe de kwaliteit wordt gegarandeerd en hoe het staat met de continuïteit, wanneer burgers verhuizen.