• Joke van der Heide

CDA: ´We zijn nog niet klaar´

WOUDENBERG Het CDA heeft zin in de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met lijsttrekker Michel Hardeman en raadslid Jochem Beumer blikken wij terug op de afgelopen raadsperiode en bespreken wij het nieuwe verkiezingsprogramma.

Joke van der Heide

,,Er is veel gebeurd", vertelt Hardeman. Hij is vooral trots op het feit dat de provincie onderzoek doet naar de

verkeersveiligheid voor met name fietsers op twee rotondes aan de N226 in het centrum. ,,Het heeft heel lang geduurd om echt de aandacht van de provincie te krijgen, maar we hebben doorgezet en onze contacten binnen de provincie aangeboord."

Ook bij een ander CDA programmapunt, aandacht voor de oude wijken, zijn volgens Hardeman echt stappen

gemaakt. ,,Mede door de invloed van onze wethouder Gijs de Kruif, is er nieuwe straatverlichting, nieuwe riolering en meer aandacht voor het openbaar groen. Dat geeft een goed gevoel, maar we zijn nog niet klaar. Het parkeren in de oude wijken met de smalle straten is nog steeds heel moeilijk. Ook de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld te hard rijden blijft een probleem."

ZICHTBAAR Jochem Beumer is er vooral trots op dat er door het CDA meer speelplaatsen zijn behouden en speeltoestellen in de oude wijken zijn vervangen. ,,Dat is voor de gezinnen in Woudenberg direct zichtbaar." Een ander onderwerp uit de portefeuille van Beumer is de zorg. ,,De afgelopen raadsperiode is eenzaamheid onder de aandacht gebracht. Er zijn mooie initiatieven als Samen op Zondag", aldus Beumer.

Het CDA wil in de komende raadsperiode eenzaamheid verder tegen gaan. Hier ziet Beumer een rol voor het bloeiende verenigingsleven. Hij wijst er op dat eenzaamheid niet alleen voor komt bij ouderen. Hoewel Beumer er van overtuigd is dat de zorg in Woudenberg goed geregeld is, vraagt hij zich wel af of dit zo kan blijven. Het CDA is geschrokken van de enorme budgetoverschrijding van 200.000 tot 300.000 euro bovenop de 225.000 euro die al eerder verwacht werd door het college.

Beumer heeft veel geleerd van het raadswerk in zijn eerste periode. ,,Het werk is heel divers. Het bestaat uit zoveel terreinen. Ook de contacten in het dorp vind ik heel waardevol. Het is een dankbare functie. De komende verkiezingen sta ik op plaats drie. Dat is mijn ideale plek. Met drie zetels kunnen wij de portefeuilles beter verdelen en wordt het iets rustiger. Worden het toch weer twee zetels dan is het belangrijk dat Jan Bessembinder (2) zijn expertise kan inbrengen bij de invoering van de Omgevingswet."

Enthousiast vertelt Hardeman dat hij voor de derde keer gekozen is als lijsttrekker. ,,Er is meer dynamiek dan ooit bij onze kandidaten."

VRIJWILLIGERSWERK Landelijk is er veel te doen over het raadswerk. Er zou te veel van de raadsleden gevraagd worden, zeker bij een kleine gemeente en meer voor betaald moeten worden. Hardeman: ,,Voor mij blijft het vrijwilligerswerk net als voor een coach van een voetbalelftal. Daarbij zijn wij een lekenbestuur, die de inwoners vertegenwoordigen. Je kan niet overal expert in zijn. Verder krijgen wij hulp van de steunfractie en ambtenaren."