Capaciteitsprobleem door verplichte huisvesting asielzoekers

WOUDENBERG Gemeenten in regio Amersfoort voorzien grote problemen bij de huisvesting van vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. In 2015 moeten er tweemaal zoveel mensen worden gehuisvest als in 2014, een wettelijke taakstelling die hoger is dan ooit tevoren. Om te zorgen dat reguliere woningzoekenden niet de dupe worden van dit probleem, hebben de gemeenten en woningcorporaties in deze regio de provincie Utrecht om hulp gevraagd.

Fien Vermeulen

Titia Cnossen, burgemeester van Woudenberg, is voorzitter van het bestuurlijk overleg Regio Amersfoort, een samenwerking tussen de gemeenten Amersfoort, Barneveld, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg en de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Vallei. ,,Door de grote toename van vluchtelingen die huisvesting nodig hebben, komen de gewone huurders in het gedrang als we geen actie ondernemen. Samen met de provincie willen we kijken naar oplossingen. Ook willen we dat de provincie ons steunt in overleg met het Rijk", aldus Cnossen.

WACHTTIJDEN De burgemeester benadrukt dat de gemeenten niet willen weglopen voor hun verantwoordelijkheden. ,,We erkennen als gemeenten dat we vergunninghouders een permanente plek moeten geven. Daarnaast zien we in de sociale huurvoorraad een probleem ontstaan dat we niet zelfstandig kunnen oplossen. Vandaar onze vraag om hulp."

Reguliere huurders mogen niet de dupe worden van de verplichte huisvesting van statushouders, benadrukt Cnossen. ,,We hebben als gemeenten te maken met landelijke regels. Als statushouders zich aandienen voor huisvesting, dan moeten we daar gehoor aan geven. Zo gaan ook urgentiehouders voor op reguliere huurders. Toch willen we niet dat die laatste groep de dupe wordt van de tekorten. In de grotere gemeenten gebeurt dat nu wel, de wachttijden worden steeds langer."

De Alliantie heeft nog geen vragen gekregen over langere wachttijden door de voorrang die statushouders krijgen, stelt Sonja van Beek van de woningcorporatie. ,,Vooralsnog is er alleen een zorg, maar nog geen probleem. We verwachten pas later in het jaar vragen te krijgen van reguliere huurders, maar als het probleem nu getackeld wordt, zal ook dat niet het geval zijn."

OPLOSSINGEN De hulpvraag aan de provincie is vrij concreet volgens burgemeester Cnossen. ,,De provincie kan bijvoorbeeld meewerken aan de herbestemming van kantoorpanden en leegstaande zorgcentra. Versoepeling van de regels door de provincie zou helpen om deze panden om te toveren tot woningen. Maar ook financiële hulp vanuit het Rijk is een optie."

Daarnaast is het verbeteren van de doorstroom van sociale huur naar particuliere huur of een koophuis is een mogelijke oplossing. ,,Tijdelijke huurcontracten voor jongeren zouden ook een idee kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld een termijn van vijf jaar, waarna jongeren vast gegroeid zullen zijn in salaris en gestimuleerd kunnen worden om naar een andere woning te zoeken", oppert Cnossen.

VERKOOP Eén ding is zeker: het gaat hier om een capaciteitsprobleem. Niet gek dat onder inwoners van gemeenten in de regio de vraag rijst waarom woningcorporaties hun bestaande woningbestand dan deels verkopen. De Alliantie is bijvoorbeeld van plan om dit jaar 250 huurwoningen te verkopen. ,,Al het geld dat de verkoop oplevert, wordt gestoken in nieuwbouw of renovatie. Zo komen er dit jaar ook weer 189 woningen bij. Bovendien zijn kopers van huurwoningen veelal starters die op dit moment wonen in een sociale huurwoning. Als ze bij ons kopen, komt er ook weer een plek vrij voor een andere woningzoekende. Zo stimuleren we de doorstroming en dynamiek op de woningmarkt", aldus van Beek.