• Wethouder Anita Vlam betreurt het dat de OZB voor inwoners dit jaar hoger uitvalt.

    Gemeente Woudenberg

'Burgers betalen te veel ozb'

WOUDENBERG Op 28 februari viel het aanslagbiljet voor de ozb (onroerende zaakbelasting) op de mat. Woudenbergse huiseigenaren werden geconfronteerd met veel hogere kosten dan vorig jaar. Dit komt door de forse stijging van de WOZ-waarde in Woudenberg met gemiddeld maar liefst 9,3 procent én de foutief berekende OZB-stijging van de in de raad afgesproken 1,5 procent stijging naar de gefactureerde 6,7 procent. Dit levert de gemeente 87.776 euro op. Extra opbrengsten die woningeigenaren ten onrechte betalen.

Joke van der Heide

ONJUIST Wethouder Anita Vlam legt uit hoe de gemeente tot dit onjuiste percentage is gekomen. ,,In november 2018 heeft ons extern taxatiebureau een indicatie afgegeven van de gemiddelde stijging van de woningen. Dit was voor de peildatum 1 januari 2018 waarop de OZB 2019 bepaald wordt 3,84 procent. Bij de berekening is dit percentage meegenomen als correctie." Begin februari 2019 is door het externe taxatiebureau de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde voor 2019 bijgesteld naar maar liefst 9,3 procent.

De wethouder geeft aan dat de gemeente hiervan niet door het taxatiebureau op de hoogte is gesteld en daardoor van mening was dat de Vereniging van Eigen Huis een verkeerd percentage hanteerde. Dit zou echter de vaststelling van de hoogte van de OZB 2019 niet hebben gewijzigd. Er wordt gewerkt met indicatieve percentages, omdat de OZB al in december via de raad moet worden vastgesteld. ,,Dit gebeurt ieder jaar zo. De geschatte prijzen weken tot nu toe slechts gering af."

CREDITNOTA Wethouder Anita Vlam betreurt het dat de OZB voor inwoners dit jaar hoger uitvalt. Op de vraag of de inwoners een creditnota krijgen voor de onterechte stijging van 5,2 procent antwoordt zij: ,,Het is helaas wettelijk niet mogelijk om de tarieven in dit lopende jaar nog bij te stellen. Ook als alle aanslagen fout blijken te zijn, is dit niet mogelijk. Pas bij de vaststelling van de tarieven voor 2020 kan de gemeente tot een aanpassing komen." De wethouder geeft aan in juni bij de kadernota met een voorstel naar de raad te komen hoe met het verschil omgegaan moet worden.

De prangende vraag is hoe dit grote verschil tussen de verwachte cijfers in november (3,84) en de aangepaste cijfers (9,3) in februari mogelijk is en of het taxatiebureau aansprakelijk kan worden gesteld. De wethouder reageert dat er in november geen reden was om aan te nemen dat 3,84 procent onjuist was. De volgende vraag is dan of 9,3 procent gemiddelde stijging van de WOZ-waarde 3 maanden later wel juist is. De wethouder legt uit hoe gedegen en betrouwbaar de WOZ-waarde wordt bepaald en gecontroleerd door de Waarderingskamer. Zij wijst ook op de landelijke cijfers voor de stijging van de WOZ-waarde en stelt vast dat wonen in Woudenberg in trek is. Zij begrijpt de vraag wel en geeft aan dat ze in gesprek gaat met het taxatiebureau. Niet om te zwarte pieten, maar met als doel om het proces te verbeteren en dit in de toekomst te voorkomen.